• 01 sep 2015
  • Av

IDÉHISTORIA: Gästföreläsning med Julia Nordblad

Julia Nordblad, FD och forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet ”Framtida generationer som politiskt begrepp i fransk debatt kring 1848.”