• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Doktrandseminarium med Hélène Ohlsson

Hélène Ohlsson, doktorand i teatervetenskap lägger fram en text ”Svenska divor och subversiva hjältinnor under 1800-talet”