• 01 feb 2021
  • Av

KONSTVETENSKAP: Carina Rech disputerar

Carina Rech disputerar på avhandlingen Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.
Datum: 4 juni 2021 10:00 – 4 juni 2021 12:00.
Zoom-länk till disputationsakten publiceras här samma dag som disputationen äger rum.