• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Doktorandseminarium och gästföreläsning

Foto: Per Melander

Petra Dotlačilova, doktorand i teatervetenskap presenterar sin avhandlingsplan ”The Characters of the 18th Century Stage”