• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Textseminarium med Anders Bäckström

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Anders Bäckström presenterar en text: Bodies in Motion. The Street as Venue