• 01 sep 2015
  • Av

TEATERVETENSKAP: Textseminarium med Anders Bäckström

Anders Bäckström presenterar en text: Bodies in Motion. The Street as Venue