• 15 jan 2021
  • Av

IDÉHISTORIA: Högre seminariet, Staffan Bergwik lägger fram ett utkast

Högre seminariet i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Staffan Bergwik lägger fram ett utkast till en artikel: ”Lifting off, looking down and flattening out: Interwar airplane photography and cultural techniques of the view from above.”