• 15 jan 2021
  • Av

IDÉHISTORIA: Högre seminariet, Staffan Bergwik lägger fram ett utkast

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Högre seminariet i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik. Staffan Bergwik lägger fram ett utkast till en artikel: ”Lifting off, looking down and flattening out: Interwar airplane photography and cultural techniques of the view from above.”