• 03 sep 2015
  • Av

Joan Wallach Scott besöker Umeå universitet

Under jubileumsdagarna får Umeå universitet besök av historikern och feministiska forskaren Joan Wallach Scott. Hennes forskning har utmanat den historiska forskningen, framförallt när det kommer till synen på erfarenhet och genus. Hon var med och formade kritisk genushistoria för mer än 20 år sedan i den klassiska artikeln ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis ” och inspirerar än i dag både det feministiska forskningsfältet och det historiska. Hon har även grundat den historieteoretiska tidskriften History of the Present.