• 01 sep 2015
  • Av

IDÉHISTORIA: Doktorandseminarium med Isabelle Ståhl

Isabelle Ståhl, Om Walter Benjamin och meskalinförsöken inom den tyska psykiatrin 1927–1934.*