• 31 aug 2015
  • Av

Nytt utbildningsutbyte med Bolivia fördjupar arkeologiskt samarbete

Per Cornell, professor i arkeologi, är på väg till Bolivia för att påbörja ett utbyte av lärare och studenter inom arkeologiämnet mellan Göteborgs universitet och Universidad Mayor de San Andes i La Paz. Utbytet sker inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.