• 20 aug 2015
  • Av

Stort intresse för nytt kandidatprogram om entreprenörskap inom konst- och medier

Det nya kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap är Humanistiska fakultetens mest sökta program inför höstterminen, med drygt 600 sökande till 30 platser.