• 11 aug 2015
  • Av

Webbsida med Lagerlöf-texter prisas

Foto: Per Melander

Ann Boglind, lektor i didaktik, har fått Karin Söder-priset för sitt arbete med Litteraturbankens skola. Det är en webbsida där både lärare och elever kan få vägledning in i Selma Lagerlöfs texter.