• 26 jun 2015
  • Av

Svenskt bruk av ”det”

Kajsa Thyberg har kartlagt en del av det-konstruktioners system för processtyper. Resultaten kan vara användbara för textanalys som till exempel fokuserar på svenskt bruk av det samt för vidare undersökningar inom teorin som gäller andra typer av funktioner. Resultaten kan också vara viktiga för en mer övergripande förståelse för hur grammatik och betydelse hänger samman och formar varandra.