• 03 jul 2015
  • Av

Att skriva är silver och tala är guld – eller?

Docent Åsa Wengelin tilldelas totalt 5 miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för forskningsprojektet ”Att skriva är silver och tala är guld – eller?”. Projektet handlar om vilken nytta personer med läs- och skrivsvårigheter kan ha i sitt skrivande och i sin skrivutveckling av att få diktera med hjälp av taligenkänningssystem istället för att skriva själva, och vilka språkliga effekter det får på deras texter.