Humtankpriset 2021 till Magnus Bremmer

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för sjunde året i följd Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagare är Magnus Bremmer, Stockholms universitet, för hans omfattande och innovativa arbete med att föra ut humaniora i samhället. Så här lyder motiveringen: 

Magnus Bremmer, litteraturvetare vid Stockholms universitet, har på senare år förändrat de humanistiska vetenskapernas medielandskap. Tillsammans med Klas Ekman startade han 2015 Bildningspodden. Bremmer samtalar i podden otvunget med humanistiska forskare kring deras specialområden. Bildningspodden når breda lyssnarsiffror och har uppmärksammats med goda recensioner i svensk dagspress.

På senare år har Bremmer expanderat verksamheten under namnet Anekdot, som innehåller både mikroföreläsningar i videoform och längre essäer, skrivna av forskare, inlästa av skådespelare och skickligt illustrerade. Detta digitala bildningsmagasin stöttas av Kungl. Vitterhetsakademien och inbegriper ett vetenskapligt och ett publicistiskt råd, där kulturskribenter och forskare samsas. Att på detta sätt knyta akademi och journalistik samman och producera forskningsnära och lättillgängliga samtal och text är ett nydanande projekt, som på bästa sätt verkar för att humaniora syns i samhället.

Nyligen har man ytterligare utökat sin verksamhet, dels med Studio Anekdot, ett samtalsmagasin, där aktuella frågor dryftas och ges djup, dels med Verket, ett samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken, där klassiker i konst och litteratur belyses. Magnus Bremmers insats för att föra ut humaniora i samhället är omfattande, nytänkande, gedigen och expansiv. Vi gläder oss åt att kunna belöna honom med Humtankpriset.