Meny
  Humtankar

Humaniora tog plats i Visby – rapport från Almedalen

Humtank har deltagit på Almedalsveckan 2024. Det har varit en viktig arena för oss under många år, men i år provade vi ett nytt grepp. Verksamhetsledarna Linus Salö och Lovisa Brännstedt avlägger här en rapport. Almedalen har med åren blivit en viktig högskolepolitisk arena. Flera av de större lärosätena närvarar, liksom många andra viktiga aktörer…

  Humtankar

Humtank i Almedalen

Det drar ihop sig till Almedalsveckan. Politiker och samhällsaktörer möts i Visby för att diskutera aktuella samhällsfrågor och Humtank är på plats och lyfter fördjupande perspektiv på aktuella frågor och humanioras villkor.   Dagens stora samhällsfrågor – som klimatet, digital omställning samt lokala och globala konflikter – kräver inte bara tekniska lösningar eller politiska beslut….

  Humtankar

Ses vi i Visby?

Humtank har börjat planera årets medverkan i Almedalen där vi som vanligt är på plats. Vill du arrangera ett seminarium tillsammans med oss eller letar du efter en klok och kompetent humanist till en panel? Hör av dig till info[at]humtank.se!

  Humtankar

Forskningsförmedling – en humanistisk paradgren

Forskningsförmedling är viktigt för att den kunskap som produceras på lärosätena ska komma samhället till del. Samtidigt upplever många forskare – inte minst inom humaniora – att förutsättningarna för att förmedla sin forskning inte är gynnsamma. Hur kommer det sig och vad kan göras åt det? Detta är kärnfrågorna i Humtanks senaste rapport, Forskningsförmedling –…

  Humtankar

Reseberättelse från Bryssel

Tankesmedjan Humtank är nyss hemkommen från Bryssel, som varit slutmålet för 2023 års studiebesök. I detta inlägg – det första sedan forumet uppkallats Humtankar – avlägger verksamhetsledarna en kort rapport från resan. Humtank har varit i Bryssel, en kunskapspolitisk nod men också – och detta skadar ju inte – vackra parker och katedraler, dyr men…

  Humtankar

Humtanks blogg = Humtankar 

Humtank har bestämt att ge bloggen ett namn: Humtankar. Ett skäl är att detta forum för humaniorareflektioner aldrig haft ett riktigt namn. Ett annat skäl är att ”blogg” ofta leder tankarna till mer tillfälliga och spontana texter – inte det slags essäer, reflektioner och analyser vi publicerar. Humtankar, tankar om humaniora, passar bättre. I övrigt…

  Humtankar

Humtank inleder informations-kampanj mot skolelever

I dagarna utkommer en ny informationsbroschyr framtagen av Humtanks medlemmar. Fantastiska ämnen och varför man studerar dem är riktad mot högstadie- och gymnasieelever och har som avsikt att ge insikt i humaniora och vad det innefattar. Broschyren är en följd av Humtanks tidigare arbeten, som delvis lett fram till slutsatsen att många saknar en tydlig…