Humtank släpper ny rapport om humanistisk samverkan

Samverkan har blivit ett centralt ledord inom högskolevärlden. Men vad humanistisk och samhällsvetenskaplig samverkan består av och vilken samhällsroll den har är fortfarande otydligt. Kan det vara så att det finns en risk att den växande betoningen av samverkan leder till en marginalisering av humaniora? Läs Humtanks nya rapport Humaniora i samhället. Om behovet av ett breddat samverkansbegrepp.

Syftet med denna rapport, författad av Leif Runefelt och Petra Ragnerstam från tankesmedjan Humtank, är att undersöka hur svenska lärosäten kommunicerar om humanistisk samverkan. Rapporten pekar på att lärosätena inte endast har ett ansvar, utan också ett intresse av att lyfta fram humanistisk samverkan. Det finns, menar Humtank, ett behov av ett breddat samverkansbegrepp som även betonar hållbarhet och samhällsutmaningar och därmed tydligare lyfter fram andra värden än konkurrenskraft och innovation.

 

Ur rapporten:

”Rapportens huvudsakliga resultat är att de utvalda lärosätena inte lyfter fram humaniora som ett samverkande vetenskapsområde. Även om de inte aktivt anammar den rådande tillväxtdiskursen verkar de sakna både ord för och förmåga att redogöra för den humanistiska samverkan som äger rum, och för den nytta den medför i relation till samhällets utmaningar.”

 

Läs rapporten i sin helhet här!