Humtank inleder informations-kampanj mot skolelever

I dagarna utkommer en ny informationsbroschyr framtagen av Humtanks medlemmar. Fantastiska ämnen och varför man studerar dem är riktad mot högstadie- och gymnasieelever och har som avsikt att ge insikt i humaniora och vad det innefattar.

Broschyren är en följd av Humtanks tidigare arbeten, som delvis lett fram till slutsatsen att många saknar en tydlig bild av vad begreppet humaniora innebär, vilka ämnen som finns tillgängliga för den som vill läsa vidare samt hur humanistiska ämnen kan vara användbara i arbetslivet. Ambitionen med denna broschyr är att den ska finnas tillgänglig på skolor runtom i hela landet, framför allt hos studie- och yrkesvägledare, och att den ska väcka nyfikenhet för humaniora hos de elever som är intresserade av sådana ämnen. Många elever har intressen som överlappar med humanistiska ämnesområden utan att veta om att det de intresserar sig för är humaniora!

Genom att sprida kunskap om humaniora hoppas vi kunna tydliggöra hur ungdomars intressen och färdigheter kan komma till användning inom en framtida arbetsmarknad. Vi vill också visa hur humanistiska kompetenser har en viktig betydelse för verksamheter som kanske inte traditionellt förknippas med humanistiska ämnen, såsom artificiell intelligens, näringslivet, företagsledning och marknadsanalys.

Läs mer om broschyren i en debattartikel på Sveriges lärares hemsida: Debatt: Fler skolelever behöver veta vad humaniora är | Ämnesläraren – Svenska, språk mm (vilarare.se)

Kontakta Humtank för att få veta mer och för att beställa broschyren kostnadsfritt!