Meny
    Blogg

Humaniora föränderlig och framgångsrik

av David Budtz Pedersen, Københavns Universitet Dansk humanioraforskning har genomgått så stora förändringar att alla stereotypa föreställningar om humaniora måste revideras. Forskarna bekänner sig inte till endast en disciplin eller metod, utan drar nytta av många tillvägagångssätt i sin strävan att besvara frågor som är relevanta för samhället. Det visar en ny bok, Kampen om…

    Blogg

Gästblogg: Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) hotas av nedläggning!

av Johan Söderberg Forskare i Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet Beslutet i Nordiska Ministerrådet om att stödet på 1,3 miljoner kronor till Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) ska upphöra sätter punkt för en 65 år lång epok av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och samverkan mellan de nordiska lärosätena. NSU växte fram i mötet mellan universitetsvärlden och en nordisk…

    Blogg

Svenskundervisning i utlandet – till vilken nytta?

Humaniora-debattens vågor går höga, nu senast om neddragningarna för Svenska institutets språkundervisning i utlandet. Humtank har bett Karin Ridell, tidigare svensklektor och numera universitetslektor i nordisk språkvetenskap vid universitetet i Strasbourg, att dela med sig av sitt perspektiv på frågan. Under förra veckan kunde vi följa reaktionerna på regeringens indragning av ekonomiskt stöd till svenskundervisningen utomlands. Mycket av denna…

    Blogg

Rapport om en norsk rapport

Diskussionen om den norska rapporten Hva skal vi med humaniora? (2014) är på väg över i en ny fas – men den kräver nya deltagare och nya infallsvinklar. Humtank bad Erling Sandmo, professor i historia och en av rapportförfattarna, att i ett blogginlägg ge sin syn på hur debatten efteråt har sett ut och vilka…

Humtank i sociala medier