Humtanks blogg = Humtankar 

Humtank har bestämt att ge bloggen ett namn: Humtankar.

Ett skäl är att detta forum för humaniorareflektioner aldrig haft ett riktigt namn. Ett annat skäl är att ”blogg” ofta leder tankarna till mer tillfälliga och spontana texter – inte det slags essäer, reflektioner och analyser vi publicerar. Humtankar, tankar om humaniora, passar bättre. I övrigt ändrar vi ingenting utan hoppas att våra läsare även framgent uppskattar de inlägg vi lägger ut.