Humtank i Almedalen

Det drar ihop sig till Almedalsveckan. Politiker och samhällsaktörer möts i Visby för att diskutera aktuella samhällsfrågor och Humtank är på plats och lyfter fördjupande perspektiv på aktuella frågor och humanioras villkor.  

Dagens stora samhällsfrågor – som klimatet, digital omställning samt lokala och globala konflikter – kräver inte bara tekniska lösningar eller politiska beslut. De kräver också kunskap om hur människan kommunicerar, minns och skapar, samt en förmåga att reflektera motstridighet och komplexitet för att hantera polariseringstendenser och faktaresistens. Humanistisk forskning i ämnen som historia, språk, religion, litteratur, konst, kultur och filosofi behövs för att säkra en hållbar, resilient och demokratisk samhällsutveckling

Humtanks tält har under tidigare år varit en mötesplats för humanistiska diskussioner. I år provar vi ett nytt grepp och arrangerar istället en rad seminarier i samarbete med olika lärosäten och samhällsaktörer.

Vi diskuterar demokratisk kunskapsförmedling i skärningspunkten mellan vetenskap och offentlig debatt. Vilka olika dimensioner ryms inom dessa begrepp och vilka utmaningar finns för att nå ut med en fördjupad humanistisk kunskap i det offentliga samtalet? Tillsammans med Läromedelsförfattarna lyfter vi läromedlens centrala roll för skolans demokratiska och inkluderande uppdrag.

Med anledning av Humtanks 10-årsjubileum fördjupar vi perspektiven på humanioras roll för en hållbar framtid. Kunskap om människan behövs för att kunna navigera i världen. Det finns dock ett glapp mellan hur humanistisk kunskap formar samhället och en nyttodiskurs som fokuserar på naturvetenskaplig kunskap om världen omkring oss. Hur kan glappet minska? Hur kan humaniora bidra till en hållbar framtid?

Mot bakgrund av detta riktas också uppmärksamheten mot forskningspolitiken. Tillsammans med representanter från lärosäten, forskningsfinansiärer och riksdagen samtalar vi om hur en kunskapspolitik kan utformas som ser värdet i disciplinär mångfald i relation till både lärosätenas verksamhet och till de utmaningar och uppgifter som samhället står inför. Humtank är också med och diskuterar universitetens roll i en polariserad värld, frågor som kriget i Gaza sätter i blixtbelysning. Kan och bör lärosäten, som också är myndigheter, ta ställning i konflikter och andra kontroversiella frågor?

Med anledning av ”supervalåret” 2024, när rekordmånga människor på planeten går till valurnorna, närmar vi oss årets valrörelser från ett humanistiskt perspektiv. Många frågor som präglar politiska debatter är i grunden humanistiska frågor. Historiker, litteratur- och språkvetare belyser frågor om exempelvis identitet, kultur och religion som kan aktivera medborgare och fördjupa deras demokratiska engagemang men som också kan underblåsa polarisering och konflikter.

 

Mer information om tider, platser och Humtanks aktiviteter framgår i Almedalens officiella program och i Humtanks programfolder.