Humanistisk kunskap och kompetens i arbetslivet

År 2019 genomfördes en omfattande alumnundersökning riktad till Lunds universitets humaniora- och teologistudenter. Undersökningen hade ett särskilt fokus på arbetsmarknad och arbetslivskoppling, men ställde även bredare frågor om humanistiska kompetenser och identitet. Resultaten presenterades och analyserades i rapporten Humanistisk kunskap och kompetens.

I inslaget nedan samtalar Humtanks Lovisa Brännstedt med Isak Hammar, rapportförfattare och tidigare verksamhetsledare för Humtank om vad som framkom i undersökningen. Det står tydligt klart att humanistiska studier tillhandahåller nytta såväl i som utanför arbetslivet och är lönsamma för individ och samhälle. Resultaten kan därmed tolkas i linje med en mer positiv syn på humanioras samhällsrelevans som gjort sig gällande under det senaste decenniet. Rapporten finns att ladda ner och läsa här