Meny
  Blogg

Nominera till Humtankpriset 2015

Vem har på ett särskilt förtjänstfullt sätt lyft humaniora i offentligheten? Vem har visat att humaniora är relevant också utanför universitetets väggar? Nominera till Humtankpriset senast 28 oktober. Humtank arbetar för att stärka den så kallade tredje uppgiften. Vi vill att humanioraforskare ska få bättre möjligheter att sprida sina resultat och kommunicera med allmänheten. Som…

  Blogg

Humtank i bokmässepanel om humaniora och näringsliv

Tips i bokmässeveckan: Läs först Björn Wimans kloka krönika i DN (söndag 20/9) om humaniora och näringslivet. Ta dig sen till tankesmedjan Timbros monter på bokmässan i Göteborg på torsdag och hör Fanny Forsberg Lundell från Humtank tala på ett seminarium om – humaniora och näringslivet! Seminariet går av stapeln torsdag 24/9 kl. 16.30-16.50 i…

  Blogg

Sommaren är kort! HumHösten är här!

  I dagarna samlas Humtank för ett intensivt arbetsdygn efter en vederkvickande sommar.   Tankesmedjan har dock inte legat på latsidan, i juni träffade vi ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, och någon vecka därefter hade Humtank fullt drag i Almedalen, bland annat med det populära inslaget »Hitta humanisten» (se nedan).    I augusti…

  Blogg

Algoritmer och bildning – möt Humtank på Bokmässan i Göteborg

Det börjar lacka mot Bokmässan i Göteborg. Givetvis en höjdpunkt också för Humtank som har två seminarier på Forskartorget, ett om humaniora och algoritmer och ett om bildning. Möt oss där! Torsdagen den 24/9 kl 12.25–12.40: ”Humaniora i en algoritmisk framtid” Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt…

  Blogg

Humaniora + problemlösning = sant

Magnus P. Ängsal Humtank uppmärksammas av Uppsala universitet. I en liten intervju på hemsidan svarar Lina Nyroos på frågan vad Humtank egentligen är:  Humtank vill belysa vikten av humanistisk forskning, hur ska vi bemöta framtidens utmaningar när vi inte vet exakt hur samhället ser ut idag? Till exempel är ju de samarbetsproblem vi har idag…

  Blogg

Humanomics – dansk kartläggning av humaniora

Nyligen besökte jag det danska forskningsprojektet Humanomics vid Köpenhamns universitet och hamnade mitt i en gemytlig avslutning av den treåriga satsningen. Humanomics är treårigt projekt finansierat av Velux Fonden och utgör ett mycket ambitiöst försök att kartlägga vad humanister egentligen gör. I projektet, som leds av Frederik Stjernfelt och David Budtz Pedersen, kartläggs hur humanister samarbetar, vilka…

  Blogg

»Har ni inte tänkt på humaniora?» Rapport från Humtanks medverkan på HSS2015

I en kommentar under slutdiskussionen på konferensen Högskola och samhälle i samverkan, HSS2015, den 29 maj framkom det att när det talas om samverkan sägs mest detsamma hela tiden. Rundgång, tyckte deltagaren. ”Men”, fortsatte hon, ”det där seminariet om humaniora i eftermiddags, det var något nytt. Har ni inte tänkt på humaniora?” Men vad handlade detta…

  Blogg

Stora förväntningar på nästa 50 år av nyfikenhet

För Humtank, Marie Cronqvist och Jesper Enbom Riksbankens jubileumsfond, som vid sidan av Vetenskapsrådet är Sveriges mest betydande forskningsfinansiär av svensk samhällsvetenskap och humaniora, har avfirat sina första 50 år. Förra veckans stora jubileumskonferens, som gick under namnet ”Great Expectations”, ägde rum på Grand Hotel i Stockholm. Dagens gyllene tal var tre. De cirka 200…

  Blogg

Humtank i debatten igen

Häromveckan lanserande Delmi (Delegationen för migrationsstudier) en informationssajt om migration och integration. Humtank reagerade snabbt och påpekade att sajten tycktes förbise humanistisk kompetens i sin informationshantering. Slutet gott allting gott – Delmi medgav utan omsvep att detta förstås måste lyftas fram i än högre grad. Delmis sista replik avslutas med följande ord: Politiska beslut i…

  Blogg

Humtank om samverkan på Humanistdagarna i Uppsala

Humanioradagarna vid Uppsala universitet bjöd på många intressanta inslag, däribland Humtanks Lina Nyroos inspirerande föreläsning ”Hur kan din uppsats bidra till att höja humanioras status samtidigt som du blir lite smartare?”. Humanister gör klokt i att träda fram på arena utanför akademin. Och den som skriver uppsats bör ställa sig frågan: I vilket större sammanhang…

  Blogg

Humtank-debatt om svenskhet i Växjö

Humtank samarrangerade paneldebatten ”Vad är svenskhet? Vem är svensk?” på Utvandrarnas hus i Växjö 15 april. Den här debatten sökte ringa in olika föreställningar om svenskhet. Vem kan gälla för svensk? Vilken roll spelar svenskhet för identiteter och medborgarskap? Humtanks Anna Sofia Rossholm modererade samtalet, med en panel bestående av historikerna Jens Björk Andersson, Peter…

  Blogg

”En kväll om bildning” – välbesökt Humtank-arrangemang

Fredagen 20 mars dukade Humtank upp till debattkväll med rubriken ”En kväll om bildning”, i samarbete med Medelhavsmuseet. Programmet var ett samtal mellan idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell, religionshistoriker. Medelhavsmuseets Elisabet Schön modererade diskussionen. Evenemanget lockade så mycket publik att museets stora sal blev fullsatt och en väntelista fick upprättas….

  Blogg

Humanistisk kompetens som intellektuellt kapital – Humtanks Lina Nyroos i DN

  Debatten om identitetspolitik har tagit många vändningar på Dagens Nyheters kultursidor. Bland annat har det klagats på att studenter inte är förmögna till annat än identifikatoriska läsningar av kurslitteratur. Nu ger sig Humtanks Lina Nyroos in i diskussionen med ett inlägg där hon pläderar för att det är humanioras ”egen uppgift att argumentera för…

  Blogg

Stort genomslag för Humtanks undersökning om språk

Spanska är det språk svenskarna helst vill lära sig, enligt en undersökning genomförd på Humtanks uppdrag. Humtank gav Sifo i uppdrag att ta reda på vilka språk svenskarna helst vill lära sig. Och resultatet fick brett genomslag i massmedia. Språktidningen skrev om undersökningen, liksom ett dussintal tidningar. Och när nyhetsbyrån TT kablade ut undersökningen hamnade…

  Blogg

Sökes: ny humanistisk självbild

Humtanks verksamhetsledare Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard skriver i Vetenskapsrådets tidning Curie om att humanister måste släppa sargen: kom fram och visa varför ni är relevanta! Till alla medieutspel som Humtank gjort den senaste tiden – om Medelhavsinstituten och annat – kan vi nu foga denna kraftfulla plädering för en ny humanistisk självförståelse: Inom…

Humtank i sociala medier