Meny
  Blogg

Anna-Malin Karlsson: Bildning och fördjupning kräver sammanhang

Idag finns många välutbildade humanister, få humanistiska professioner. Om vi låter behoven styra och tror på humanistiska ämneskunskaper kanske vi i framtiden har en rad nya utmaningsdrivna humanistiska yrken, skriver Anna-Malin Karlsson i det första gästinlägget i serien HUMANISTISK UTBILDNING ÅR 2040. En prototypisk humanistisk utbildning består av enstaka kurser, ihopsatta efter individens intresse. En…

  Blogg

Karolina Christopher: Filosofi i skolan är ett smart drag

Humtank-bloggen har under hösten uppmärksammat filosofi för barn och ungdomar. För att fördjupa diskussionen och visa hur det kan gå till i praktiken har vi bett Karolina Christopher, som undervisat filosofi för barn i London, att skriva om sitt arbete.  Under förra läsåret hade jag förmånen att arbeta med filosofi för barn, huvudsakligen 11-åringar, på…

  Blogg

Andrea Castro: Tidskriftsupprop mot skev bibliometri

En lång rad vetenskapliga tidskrifter i Latinamerika vänder sig i en gemensam deklaration mot tillämpningen av naturvetenskapliga modeller för bibliometri inom humaniora och samhällsvetenskap. Bland annat vill de lyfta monografin och essän som publiceringsformer. Initiativet är mycket välkommet, skriver Andrea Castro i ett gästinlägg för Humtank.  Nyligen har cirka 100 tidskrifter inom latinamerikansk humaniora och…

  Blogg

Patricia Lorenzoni: Granska orden vi använder

I dessa dagar talas det om migration i termer av tsunamivågor som sveper in och mot vilka vi måste skydda oss. Om humaniora är en instans för ett samhälles självreflektion så är det också humanioras uppgift att granska sådan retorik och värderingarna som kommer till uttryck i den, konstaterar Patricia Lorenzoni i Humtanks tredje gästinlägg…

  Blogg

Heléne Lööw: Detta är motiven bakom rasistiska dåd

Nu brinner asylboenden i Sverige och rasistiska våldsverkare sprider skräck. Vilka historiska kunskaper behövs för att vi ska kunna förstå det som sker i dag? Historikern Heléne Lööw gör en tillbakablick till det tidiga 1990-talets Sverige och reder ut motivbilder bakom rasistiska dåd i Humtanks andra gästinlägg om rasism. Åter brinner flyktingförläggningar, debattklimatet hårdnar. En…

  Blogg

Jeff Werner: Destabilisera det vita vi:et

Redan kring sekelskiftet 1900 etablerades en svenskhet baserad på vithet och rastänkande, uttryckt bland annat i bildkonst. I Humtanks första gästinlägg om rasism drar konstvetaren Jeff Werner en parallell till dådet i Trollhättan och det våld som drabbar svenskar som inte passerar som vita. Torsdagen den 22 oktober kommer för lång tid att bli ihågkommen…

  Blogg

Humaniora är inget vaccin.

AV ULRIKA KNUTSON I slutet av augusti inbjöds Humtank till Europaforum i Hässleholm för att hålla i en panel över ämnet »Humaniora efter skotten i Paris: reflektioner i värdekrisens Europa». Under 45 mycket intensiva minuter samtalade Jonas Ingvarsson, Humtank, med Mohammad Fazlhashemi, Ulrika Knutson och Carl Rudbeck. Ulrika Knutson har sedan varit vänlig och ställt sitt…

  Blogg

Humaniora föränderlig och framgångsrik

av David Budtz Pedersen, Københavns Universitet Dansk humanioraforskning har genomgått så stora förändringar att alla stereotypa föreställningar om humaniora måste revideras. Forskarna bekänner sig inte till endast en disciplin eller metod, utan drar nytta av många tillvägagångssätt i sin strävan att besvara frågor som är relevanta för samhället. Det visar en ny bok, Kampen om…

  Blogg

Vi är alla förbundna med Medelhavet.

SVAR TILL HUMTANK: II Klas Grinell, Intendent Världskulturmuseet   Medelhavet kallades av romarna för ’Vårt hav (Mare nostrum)’. Sverige har genom sin moderna historia gjort det namnet till sitt. Vår historieskrivning har utgått från att det romerska arvet är vårt, att Medelhavshistorien också är vår historia, och att Medelhavet därmed också är vårt hav. Utan…

  Blogg

Medelhavet som gräns och förbindelse

SVAR TILL HUMTANK: III Kristian Göransson, fil. dr i antikens kultur och samhällsliv Direktör för Svenska Institutet i Rom   Den illegala trafiken över Medelhavet till Europa med undermåliga båtar fyllda till bristningsgränsen med flyktingar från Afrika och Mellanöstern har nu pågått i många år. Efter den arabiska våren och den därpå följande libyska statens…

  Blogg

Situationen i Medelhavet är inte unik

SVAR TILL HUMTANK: IV Christian Mühlenbock, Tf. Museichef, Medelhavsmuseet.   Flyktingkatastrofen på Medelhavet angår oss alla eftersom migrationen från länderna i Afrika och Mellanöstern till Europa kommer att förända vårt samhälle för alltid. Väljer vi att stänga våra gränser, om det nu är möjligt ens med vapenmakt, så kommer vi ofrånkomligen att orsaka ett enormt…

Humtank i sociala medier