Humtankpriset 2019 till Jonna Bornemark

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för femte året i rad Humtankpriset till akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet. Årets pristagare är Jonna Bornemark, som får priset för det genomgripande sätt på vilket hon fört fram humanistiskt tänkande i den svenska samhällsdebatten.

Juryns motivering:

Jonna Bornemark har i tider av tilltagande reduktionism och ekonomism givit humanistisk forskning och existentiellt baserad filosofi en självklar plats i den svenska samhällsdebatten. Genom sin täta medverkan i media har hon initierat humanistiskt orienterade diskussioner om mätbarhet, utvärderingar och organisation, givit dem ett brett genomslag som knutit dem an till såväl samhällslivet i allmänhet som enskilda människors välmående. Hon har därmed bjudit in till djupa och nyanserade funderingar som aldrig tappar sin förankring i vardagen och i den enskilda människans konkreta situation. På ett förtjänstfullt sätt har hon därmed visat på vikten av att i dag diskutera ekonomi och samhällsplanering utifrån ett humanistiskt perspektiv.

Juryn har bestått av Peter Degerman, lektor i kulturvetenskap (Mittuniversitetet); Michael Godhe, lektor i kultur- och mediegestaltning (Linköpings universitet) och Lina Samuelsson, lektor i litteraturvetenskap (Mälardalens högskola. Alla tre från Humtank.

Priset kommer att delas ut i anslutning till Humtanks seminarium i Göteborg, i samband med bokmässan, torsdag den 26 september kl. 15:00 – 17:00 i T302 på Gamla hovrätten, GU.