Meny
  Evenemang

Vem ansvarar för det offentliga samtalet? En dialog mellan forskare och författare

 • 2019-02-08 - 2019-02-08, 09:00 - 16:00
 • Humanistiska teatern, Uppsala universitet

Välkomna till ett symposium om sakprosa, kunskapsförmedling och offentlighet. Mycket energi ägnas i dag åt att diskutera hur vi ska avslöja och förhindra spridningen av desinformation, konspirationsteorier och ”alternativa fakta” på internet. Men även om det är viktigt att medborgarna har tillgång till vederhäftig och snabb information riskerar fokusering på källkritik och faktakoll att skymma…

  Evenemang

Workshop om humanistisk infrastruktur

 • 2018-10-18 - 2018-10-18, 09:00 - 12:00
 • Klara Strand, Stockholm

Humtank kommer att delta i workshop om humanistisk infrastruktur i Stockholm förmiddagen 18 oktober 2018. Alla intresserade är välkomna att delta. Workshopen är organiserad av en arbetsgrupp med humanistiska lärare/forskare med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Workshopen syftar till att: lyfta frågan om humanistisk infrastruktur både akademiskt och policymässigt, presentera en ny rapport om humanistisk infrastruktur,…

  Evenemang

Utdelning av Humtankpriset 2017

 • 2017-09-29 - 2017-09-29, 15:15 - 15:45
 • Göteborgs litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1

Årets pristagare är en färgstark akademiker vid Göteborgs universitet som alltid står upp för humaniora i sociala medier och i den offentliga debatten. Kom och hör och se vem det är – välkomna på prisutdelning!

  Evenemang

Arbetsmarknadens behov av humaniora #2

 • 2017-09-29 - 2017-09-29, 10:30 - 10:50
 • Bokmässan, monter B06:62 (Lunds universitet)

Isak Hammar och Roine Viklund från Humtank samtalar om tankesmedjans rapport nr. 2, ”På jakt efter framtidens kompetenser”.

  Evenemang

Arbetsmarknadens behov av humaniora

 • 2017-09-28 - 2017-09-28, 14:45 - 15:00
 • Bokmässan, Forskartorget

Resultatet av Humtanks rapport nr. 2, ”På jakt efter framtidens kompetenser”, diskuteras av Humtank-alumnen Jesper Olsson, bitr. professor, avd. för språk och litteratur, Linköpings universitet, och Humtanks David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Arrangör: Humtank

  Evenemang

Almedalen 2017: Kris i språkfrågan?

 • 2017-07-06 - 2017-07-06, 08:00 - 09:00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D

Seminarium: Kris i språkfrågan? Mycket tyder på att incitamenten att läsa flera språk i grundskolan och gymnasiet behöver stärkas. Med ekonomistyrda lärosäten blir språken det som tas bort ur utbudet, eftersom dessa riskerar att inte bära sig ekonomiskt. Sedan 2012 har antalet lärosäten i Sverige som ger utbildning i tyska sjunkit från 22 till 8. En drastisk minskning har även skett…

  Evenemang

Almedalen 2017: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

 • 2017-07-04 - 2017-07-04, 15:00 - 16:00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23

Seminarium: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad? I USA finns en livlig utbildningsdebatt om behovet av liberal arts och humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, inte minst i Silicon Valley och tech-branschen. Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den svenska utbildningsdebatten, där man mest talar om vilka yrkesutbildningar som leder till jobb. Här finns ett…

  Evenemang

Almedalen 2017: Forskning i samverkan – vad är det?

 • 2017-07-03 - 2017-07-03, 08:00 - 09:00
 • Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, Studentcentrum

Seminarium: Forskning i samverkan – vad är det? Kunskap i samverkan blev namnet på den forskningsproposition som lades fram sent i höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan. Hur bred kan en definition vara utan att tappa spänst och är inte risken å andra sidan att humaniora och samhällsvetenskaperna förfördelas om…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Fri från tryck

 • 2016-09-22 - 2016-09-22, 12:35 - 12:50
 • Forskartorget / B05:72

I år har Humtank en programpunkt på Forskartorget! Jesper Olsson och Jonas Ingvarsson – båda från Humtank, båda litteraturvetare – samtalar om möjligheterna och begränsningarna med digitala publikationer och om framtida former för kunskapsspridning. Välkomna till samtalet ”Fri från tryck” på Forskartorget!

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Hur mår nordisk humaniora?

 • 2016-09-23 - 2016-09-23, 15:00 - 17:00
 • Göteborgs universitet, Humanisten, Lilla hörsalen

Humtank anordnar, som ett arrangemang i nära anslutning till Bokmässan i Göteborg, ett panelsamtal på Humanisten, Göteborgs universitet på temat: ”Hur mår nordisk humaniora?”. Under senare år har vi sett humaniora utsättas för neddragningar i våra nordiska grannländer och debattens vågor har där gått höga. I Sverige har debatten under tiden kretsat kring kvaliteten i…

  Evenemang

Humaniora sprider kunskap

 • 2015-12-08 - 2015-12-08, 16:00 - 18:00
 • TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Humanistisk kunskap är avgörande för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Hur skapas humanistisk kunskap? Hur kan den spridas? Var gör den skillnad och för vem? Under en kväll med rubriken Humaniora sprider kunskap: social innovation, kommunikation och samhällseffekter arrangerad av Humtank och LIU Innovation riktad till anställda och studenter vid Linköpings universitet reder vi ut dessa…

  Evenemang

Paneldebatt och utdelning av #HUMTANKPRISET2015

 • 2015-11-18 - 2015-11-18, 19:15 - 22:00
 • Nordiska museet, Stockholm

PANELDEBATT: NÅR HUMANIORA UT? Frågor om migration, mångfald, klimatpåverkan och genus är centrala i dagens humanistiska forskning. Men når kunskaperna ut i samhället? Det är den stora frågan när forskare, kulturjournalister och företrädare för högskola och museum drabbar samman i en debatt arrangerad av Humtank på Nordiska museet i Stockholm.  I panelen Ingrid Elam kulturjournalist…

  Evenemang

Humaniora vid små lärosäten och stora

 • 2015-10-20 - 2015-10-20, 18:00 - 19:30
 • Högskolan i Halmstad, Café Framkanten

Är humaniora en nödvändig garant för vissa grundläggande värden vid universitet och högskolor? Kan eller ska humaniora vara något annat vid små lärosäten än vid stora? Vilken betydelse har lärosätets storlek för humanioras ställning och inriktning? Kan ett mindre lärosäte innebära fördelar för humaniora?  Humtank och Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Bildning och handling”

 • 2015-09-25 - 2015-09-25, 18.05 - 18.20
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Begreppet bildning tolkas vanligen som något vi har eller besitter. En bildad person är innehavare av kunskaper som kan redovisas, känner till kanon. Men vad händer om vi i stället ser på bildning som något vi praktiserar? Vad gör vi när vi bildar oss? Och hur kan bildning förändra vårt samhälle? Ett samtal på Bokmässan…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Humaniora i en algoritmisk framtid”

 • 2015-09-24 - 2015-09-24, 12.25 - 12.40
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt koreanska Songdo – ritas och byggs utifrån interaktiva digitala nätverk. Journalistik och romanskrivande tas över av robotar. Vilka utmaningar ställs humaniora inför i ett samhälle där algoritmer mer och mer styr vår vardag? Denna fråga diskuteras i ett samtal på Bokmässan…

Humtank i sociala medier