Meny
  Evenemang

Almedalen 2017: Forskning i samverkan – vad är det?

 • 2017-07-03 - 2017-07-03, 08:00 - 09:00
 • Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, Studentcentrum

Seminarium: Forskning i samverkan – vad är det? Kunskap i samverkan blev namnet på den forskningsproposition som lades fram sent i höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan. Hur bred kan en definition vara utan att tappa spänst och är inte risken å andra sidan att humaniora och samhällsvetenskaperna förfördelas om…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Fri från tryck

 • 2016-09-22 - 2016-09-22, 12:35 - 12:50
 • Forskartorget / B05:72

I år har Humtank en programpunkt på Forskartorget! Jesper Olsson och Jonas Ingvarsson – båda från Humtank, båda litteraturvetare – samtalar om möjligheterna och begränsningarna med digitala publikationer och om framtida former för kunskapsspridning. Välkomna till samtalet ”Fri från tryck” på Forskartorget!

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Hur mår nordisk humaniora?

 • 2016-09-23 - 2016-09-23, 15:00 - 17:00
 • Göteborgs universitet, Humanisten, Lilla hörsalen

Humtank anordnar, som ett arrangemang i nära anslutning till Bokmässan i Göteborg, ett panelsamtal på Humanisten, Göteborgs universitet på temat: ”Hur mår nordisk humaniora?”. Under senare år har vi sett humaniora utsättas för neddragningar i våra nordiska grannländer och debattens vågor har där gått höga. I Sverige har debatten under tiden kretsat kring kvaliteten i…

  Evenemang

Humaniora sprider kunskap

 • 2015-12-08 - 2015-12-08, 16:00 - 18:00
 • TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Humanistisk kunskap är avgörande för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Hur skapas humanistisk kunskap? Hur kan den spridas? Var gör den skillnad och för vem? Under en kväll med rubriken Humaniora sprider kunskap: social innovation, kommunikation och samhällseffekter arrangerad av Humtank och LIU Innovation riktad till anställda och studenter vid Linköpings universitet reder vi ut dessa…

  Evenemang

Paneldebatt och utdelning av #HUMTANKPRISET2015

 • 2015-11-18 - 2015-11-18, 19:15 - 22:00
 • Nordiska museet, Stockholm

PANELDEBATT: NÅR HUMANIORA UT? Frågor om migration, mångfald, klimatpåverkan och genus är centrala i dagens humanistiska forskning. Men når kunskaperna ut i samhället? Det är den stora frågan när forskare, kulturjournalister och företrädare för högskola och museum drabbar samman i en debatt arrangerad av Humtank på Nordiska museet i Stockholm.  I panelen Ingrid Elam kulturjournalist…

  Evenemang

Humaniora vid små lärosäten och stora

 • 2015-10-20 - 2015-10-20, 18:00 - 19:30
 • Högskolan i Halmstad, Café Framkanten

Är humaniora en nödvändig garant för vissa grundläggande värden vid universitet och högskolor? Kan eller ska humaniora vara något annat vid små lärosäten än vid stora? Vilken betydelse har lärosätets storlek för humanioras ställning och inriktning? Kan ett mindre lärosäte innebära fördelar för humaniora?  Humtank och Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Bildning och handling”

 • 2015-09-25 - 2015-09-25, 18.05 - 18.20
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Begreppet bildning tolkas vanligen som något vi har eller besitter. En bildad person är innehavare av kunskaper som kan redovisas, känner till kanon. Men vad händer om vi i stället ser på bildning som något vi praktiserar? Vad gör vi när vi bildar oss? Och hur kan bildning förändra vårt samhälle? Ett samtal på Bokmässan…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Humaniora i en algoritmisk framtid”

 • 2015-09-24 - 2015-09-24, 12.25 - 12.40
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt koreanska Songdo – ritas och byggs utifrån interaktiva digitala nätverk. Journalistik och romanskrivande tas över av robotar. Vilka utmaningar ställs humaniora inför i ett samhälle där algoritmer mer och mer styr vår vardag? Denna fråga diskuteras i ett samtal på Bokmässan…

  Evenemang

Ett samhälle utan humanistisk kompetens får problem

 • 2015-09-16 - 2015-09-16, 13:00 - 16:00
 • Plats meddelas senare (Stockholm)

Ett samhälle utan den kompetens som humanister och samhällsvetare behärskar kommer i längden att få problem. DIK och tankesmedjan Humtank bjuder därför in till en eftermiddag för att visa på humaniora och samhällsvetenskapens betydelse för framtidens arbetsmarknad. Info om seminariet här: http://www.dik.se/kalendarium/ett-samhaelle-utan-humanistisk-kompetens-faar-problem/

  Evenemang

Dekankonferens i Lund

 • 2015-06-08 - 2015-06-09
 • Lund

Den 8-9 juni deltar Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard, talespersoner för Humtank, i nationella dekankonferensen för humanistiska fakulteter i Lund, för att presentera Humtanks verksamhet under året.

  Evenemang

Humtank i Almedalen 2015: Politiseringen av universitetet – humanioras roll i ett polariserat samhälle

 • 2015-07-01 - 2015-07-01, 09.00 - 10.00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

En trend i Europas forsknings- och utbildningspolitik är att forskningen alltmer förväntas leda till konkreta samhällsrelevanta resultat. Detta gäller också humaniora. Humanister bör, hävdas det, bli mer nyttiga och aktiva i samhällsdebatten. Samtidigt finns tendenser till politisk styrning av forskningens inriktning. En annan trend är ökad politisk polarisering. Nationalismen är på återtåg samtidigt som röster…

  Evenemang

Seminarium på KTH: Efter jobbet – tar datorn över arbetet?

 • 2015-04-21 - 2015-04-21, 17.00 - 20.00
 • Sal Q1, Osquldas väg 4, KTH, Stockholm

Öppet seminarium, arrangerat av bland andra Humtank, som ägnas åt automatiseringens följder. En av framtidens utmaningar är den arbetsmarknad vi får när datorer kan göra alltfler arbetsuppgifter. Kombinationen av datorer, nät, robotar, 3-d skrivare och sensorer ger fantastiska möjligheter att automatiskt producera varor och tjänster. Det är svårt att finna något mänskligt arbete som inte…

  Evenemang

Seminarium: En kväll om bildning

 • 2015-03-20

Humtank arrangerar, i samarbete med Medelhavsmuseet, en debattkväll med rubriken ”En kväll om bildning”. Programmet bestod av ett samtal mellan idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell. Moderator var Medelhavsmuseets Elisabet Schön.

  Evenemang

Seminarium på Timbro: Humaniora i näringslivet

 • 2015-01-28 - 2015-01-28, 09.00 - 17.00
 • Timbro, Kungsgatan 60

Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad? Vad kan det humanistiska perspektivet tillföra på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningarna för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan humanister lära av näringslivet och vad kan näringslivet lära av humanister? Timbro arrangerar en heldag om humanister och arbetsmarknaden under ledning av Lars Anders Johansson. Humtanks Fanny Forsberg Lundell medverkar. Program: 08.30-9.00:    Registrering 09.00-10.30:  Det humanistiska perspektivet. Svante…

  Evenemang

Kulturhuvudstad – och sen då?

 • 2014-11-25 - 2014-11-25, 15.30 - 16.30
 • Biografsalen Tagning, Kulturväven, Umeå universitet

Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentligen kulturens nytta? Humtank bjuder, tillsammans med Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, in till paneldebatt om kulturens betydelse och funktion mot bakgrund av att Umeå varit en av Europas två kulturhuvudstäder 2014.

Humtank i sociala medier