Meny
  Evenemang

Humaniora vid små lärosäten och stora

 • 2015-10-20 - 2015-10-20, 18:00 - 19:30
 • Högskolan i Halmstad, Café Framkanten

Är humaniora en nödvändig garant för vissa grundläggande värden vid universitet och högskolor? Kan eller ska humaniora vara något annat vid små lärosäten än vid stora? Vilken betydelse har lärosätets storlek för humanioras ställning och inriktning? Kan ett mindre lärosäte innebära fördelar för humaniora?  Humtank och Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Bildning och handling”

 • 2015-09-25 - 2015-09-25, 18.05 - 18.20
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Begreppet bildning tolkas vanligen som något vi har eller besitter. En bildad person är innehavare av kunskaper som kan redovisas, känner till kanon. Men vad händer om vi i stället ser på bildning som något vi praktiserar? Vad gör vi när vi bildar oss? Och hur kan bildning förändra vårt samhälle? Ett samtal på Bokmässan…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: ”Humaniora i en algoritmisk framtid”

 • 2015-09-24 - 2015-09-24, 12.25 - 12.40
 • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Om ett par decennier förutspås hälften av våra jobb vara automatiserade. Städer – likt koreanska Songdo – ritas och byggs utifrån interaktiva digitala nätverk. Journalistik och romanskrivande tas över av robotar. Vilka utmaningar ställs humaniora inför i ett samhälle där algoritmer mer och mer styr vår vardag? Denna fråga diskuteras i ett samtal på Bokmässan…

  Evenemang

Ett samhälle utan humanistisk kompetens får problem

 • 2015-09-16 - 2015-09-16, 13:00 - 16:00
 • Plats meddelas senare (Stockholm)

Ett samhälle utan den kompetens som humanister och samhällsvetare behärskar kommer i längden att få problem. DIK och tankesmedjan Humtank bjuder därför in till en eftermiddag för att visa på humaniora och samhällsvetenskapens betydelse för framtidens arbetsmarknad. Info om seminariet här: http://www.dik.se/kalendarium/ett-samhaelle-utan-humanistisk-kompetens-faar-problem/

  Evenemang

Dekankonferens i Lund

 • 2015-06-08 - 2015-06-09
 • Lund

Den 8-9 juni deltar Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard, talespersoner för Humtank, i nationella dekankonferensen för humanistiska fakulteter i Lund, för att presentera Humtanks verksamhet under året.

  Evenemang

Humtank i Almedalen 2015: Politiseringen av universitetet – humanioras roll i ett polariserat samhälle

 • 2015-07-01 - 2015-07-01, 09.00 - 10.00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

En trend i Europas forsknings- och utbildningspolitik är att forskningen alltmer förväntas leda till konkreta samhällsrelevanta resultat. Detta gäller också humaniora. Humanister bör, hävdas det, bli mer nyttiga och aktiva i samhällsdebatten. Samtidigt finns tendenser till politisk styrning av forskningens inriktning. En annan trend är ökad politisk polarisering. Nationalismen är på återtåg samtidigt som röster…

  Evenemang

Seminarium på KTH: Efter jobbet – tar datorn över arbetet?

 • 2015-04-21 - 2015-04-21, 17.00 - 20.00
 • Sal Q1, Osquldas väg 4, KTH, Stockholm

Öppet seminarium, arrangerat av bland andra Humtank, som ägnas åt automatiseringens följder. En av framtidens utmaningar är den arbetsmarknad vi får när datorer kan göra alltfler arbetsuppgifter. Kombinationen av datorer, nät, robotar, 3-d skrivare och sensorer ger fantastiska möjligheter att automatiskt producera varor och tjänster. Det är svårt att finna något mänskligt arbete som inte…

  Evenemang

Seminarium: En kväll om bildning

 • 2015-03-20

Humtank arrangerar, i samarbete med Medelhavsmuseet, en debattkväll med rubriken ”En kväll om bildning”. Programmet bestod av ett samtal mellan idéhistorikern Anders Burman, antikvetaren Ida Östenberg och Humtanks David Thurfjell. Moderator var Medelhavsmuseets Elisabet Schön.

  Evenemang

Seminarium på Timbro: Humaniora i näringslivet

 • 2015-01-28 - 2015-01-28, 09.00 - 17.00
 • Timbro, Kungsgatan 60

Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad? Vad kan det humanistiska perspektivet tillföra på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningarna för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan humanister lära av näringslivet och vad kan näringslivet lära av humanister? Timbro arrangerar en heldag om humanister och arbetsmarknaden under ledning av Lars Anders Johansson. Humtanks Fanny Forsberg Lundell medverkar. Program: 08.30-9.00:    Registrering 09.00-10.30:  Det humanistiska perspektivet. Svante…

  Evenemang

Kulturhuvudstad – och sen då?

 • 2014-11-25 - 2014-11-25, 15.30 - 16.30
 • Biografsalen Tagning, Kulturväven, Umeå universitet

Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentligen kulturens nytta? Humtank bjuder, tillsammans med Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, in till paneldebatt om kulturens betydelse och funktion mot bakgrund av att Umeå varit en av Europas två kulturhuvudstäder 2014.

  Evenemang

SOLLUX-seminarium i Lund: Humanioras tid är nu

 • 2014-10-02 - 2014-10-02, 18.00 - 20.00
 • LUX, Lunds universitet

Marie Cronqvist, David Thurfjell och Jonas Harvard från Humtank pratar forskningspolitik och humaniora med professorn i forskningspolitik Mats Benner.

  Evenemang

Humtank på Bok- och biblioteksmässan 2014: Den oumbärlige humanisten

 • 2014-09-25 - 2014-09-25, 11.00 - 11.45
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Seminarium K3

I samarbete med Statens kulturråd och Riksbankens jubileumsfond (RJ) ordnar Humtank ett seminarium under rubriken ”Den oumbärlige humanisten”. Förutom vår egen Helen Fuchs deltar filosofen Gustaf Arrhenius, journalisten Ulrika Knutsson, förläggaren Daniel Sandström och idéhistorikern Sverker Sörlin. Här kommer ämnen som humanisten på arbetsmarknaden, humanioras betydelse för skolan och humanioras samhällsnytta att diskuteras. Hur kan humanister bidra till att skapa…

  Evenemang

Humtank på Bok- och biblioteksmässan 2014: Boken och den analoga nostalgin

 • 2014-09-25 - 2014-09-25, 17.35 - 17.50
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Forskartorget

På Forskartorget arrangerar Humtank ett samtal under rubriken ”Boken och den analoga nostalgin”. Anna Sofia Rossholm samtalar med Jesper Olsson och medievetaren Pelle Snickars, båda experter på den digitala teknikens betydelse för konst, kultur och samhälle. Här kommer frågor som bokens plats i det digitala samhället att läggas under lupp. Är den tryckta bokens fortlevnad ett uttryck för nostalgi eller finns…

  Evenemang

Humtank i Almedalen 2014: Bokbål förr och nu

 • 2014-07-01 - 2014-07-01, 17.30 - 18.30
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

Heinrich Heine skrev att ”där man bränner böcker bränner man till slut även människor”. Han fick rätt i 30-talets Tyskland. Men bokbålet är inte en tysk uppfinning utan lika gammalt som skriften själv. Men vad är ett bokbål egentligen och hur sätts ramarna för samhällsdebatten i vår egen tid? Medverkande: Peter Aronsson, Linnéuniversitetet; Fanny Forsberg Lundell,…

Humtank i sociala medier