Meny
  Evenemang

Supervalåret 2024 – Vilka insikter ger humanistiska analyser om politiska val och valresultat?

 • 2024-06-26 - 2024-06-26, 17:00 - 18:00
 • B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Nästan halva jordens befolkning deltar i politiska val under 2024. I många av dessa val är humanistiska frågor centrala – om identitet, kultur, religion och språk. Hur kan man förstå ”supervalåret 2024”? Ämnen som nationalism, immigration, yttrandefrihet, brottslighet och utbildningsfrågor används av politiker för att driva opinion och mobilisera väljare. Hur kan vi förstå sådana…

  Evenemang

Demokrati såklart – läromedel och undervisningens problematiska självklarheter

 • 2024-06-26 - 2024-06-26, 14:15 - 15:00
 • Knägränd 3, Visby

Till försvar för demokratin och i kampen mot totalitära krafter hävdar vi samstämmigt kunskap, likvärdighet i skolan och tillgång till adekvata läromedel. Enigheten i hotbild och motgift gör att begreppen får tala för sig själva. Men vad innebär egentligen demokrati och kunskap i skolans sammanhang? Arrangeras tillsammans med Läromedelsförfattarna.

  Evenemang

Vilken kunskapspolitik behöver Sverige?

 • 2024-06-26 - 2024-06-26, 10:15 - 11:00
 • Södra Kyrkogatan 15, Visby

Högskolepolitikens stora utmaning är att förutse behovet av strategiska satsningar och fatta snabba beslut. Samtidigt ska lärosätena både formulera egna styrkeområden och förhålla sig till styrsignaler och uppdrag. Men hur skapar vi bäst starka forskningsmiljöer, och vilka är humanioras bidrag? Arrangeras tillsammans med Göteborgs universitet.

  Evenemang

Kan det finnas en framtid utan humaniora?

 • 2024-06-26 - 2024-06-26, 9:00 - 09:45
 • B-HUSET, UPPSALA UNIVERSITET, HUVUDENTRÉ CRAMÉRGATAN 3, VISBY

Hur skulle vi kunna tala om och förstå samtiden utan ord som diskurs, ideologi, genus eller polarisering – begrepp som alla kommit ur humanistisk forskning? Det gör humanistisk kunskap till något så grundläggande att det är svårt att få syn på den. Hur hanterar humanistiska forskare denna paradox? Humtank firar 10 år och tar det…

  Evenemang

Vetenskap till alla! Hur fungerar demokratisk forskningsförmedling?

 • 2024-06-25 - 2024-06-25, 16:00 - 17:00
 • B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Visby

Oroliga omvärldsförhållanden ökar betydelsen av lättillgänglig forskningsbaserad  kunskap. Men hur kan forskare nå ut med fördjupning i en offentlig debatt som  efterlyser oneliners och entydiga svar? Vad innebär tillgänglig vetenskap och hur kan kunskap bli en demokratisk tillgång? Vad krävs för att demokratisk  forskningsförmedling ska kunna fungera? Arrangeras tillsammans med Demokrati och högre utbildning/Uppsala universitet.

  Evenemang

Varför behövs forskningsförmedling och hur kan den hållas levande?

 • 2024-04-24
 • Linköpings universitet, Campus Valla.

I rapporten Forskningskommunikation – en humanistisk paradgren understryker tankesmedjan Humtank (2023) att humanister utgör en drivande kraft i det offentliga samtalet. Emellertid upplever många att aktiviteten är förbunden med vissa problem. Ett sådant är att forskningskommunikation konkurrerar med andra tjänsteuppgifter som har högre prioritet genom de tjänsteplaneringar som styr forskarnas vardag. Ett annat är det…

  Evenemang

Forskningskrisen – har vi missat humanioras värde för samhället?

 • 2024-01-29 - 2024-01-29, 12:15 - 13:00
 • Digitalt via Zoom

Humtanks verksamhetsledare Lovisa Brännstedt medverkar på webinarium med fackförbundet DIK. Evenemanget anordnas utifrån DIK:s nya rapport om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Rapporten visar att humaniora och samhällsvetenskap får betydligt mindre resurser för både forskning och utbildning än andra ämnen. Samtidigt är det där som mer än hälften av studenterna utbildas. Bristen på finansiering får…

  Evenemang

Utdelning av årets Humtankpris

 • 2023-11-21
 • Umeå universitet

2023 års Humtankpris delades ut till professor Annelie Bränström-Öhman. Prisutdelningen skedde vid Umeå universitet den 21 november. Mer om årets pristagare samt motiveringen till priset hittar du här.

  Evenemang

HUMANIORA I SAMHÄLLET – HUR SKAPAR VI FÖRTROENDEINGIVANDE KOMMUNIKATION?

 • 2023-12-05 - 2023-12-05, 12:00 - 16:00
 • Södertörns högskola

Hur kan vi stärka förtroendet för humanistisk forskning och se till att kunskapen kommer samhället till del? Och till vilken nytta talar vi om forskningens nytta? Den 5 december sätter vi humaniora i centrum på Södertörns högskola – välkommen! Forskning i humaniora berör fundamentala frågor om människa, samhälle och kultur och spelar därför en viktig roll för att…

  Evenemang

HUMANIORA I SAMHÄLLET – HUR SKAPAR VI FÖRTROENDEINGIVANDE KOMMUNIKATION

 • 2023-11-21 - 2023-11-21, 10:00 - 13:00
 • Umeå universitet

Hur kan vi stärka förtroendet för humanistisk forskning och se till att kunskapen kommer samhället till del? Och till vilken nytta talar vi om forskningens nytta? Den 21 november sätter vi humaniora i centrum på Umeå universitet – välkommen! Forskning i humaniora berör fundamentala frågor om människa, samhälle och kultur och spelar därför en viktig roll…

  Evenemang

Humaniora i samhället – hur skapar vi förtroendeingivande kommunikation

 • 2023-11-15 - 2023-11-15, 9:00 - 13:00
 • Malmö universitet

Hur kan vi stärka förtroendet för humanistisk forskning och se till att kunskapen kommer samhället till del? Och till vilken nytta talar vi om forskningens nytta? Den 15 november sätter vi humaniora i centrum på Malmö universitet – välkommen! Forskning i humaniora berör fundamentala frågor om människa, samhälle och kultur och spelar därför en viktig…

  Evenemang

Humanistisk fakultetskonferens 2023

 • 2023-09-20 - 2023-09-21
 • Mittuniversitetet, Sundsvall

Humtanks verksamhetsledare Lovisa Brännstedt och Linus Salö deltar vid den humanistiska fakultetskonferensen 2023.

  Evenemang

Bokmässan

 • 2023-09-28
 • Göteborg

Humtanks medlemmar deltar på bokmässan i Göteborg, 28 september – 1 oktober. Flera av Humtanks medlemmar deltar på bokmässan i Göteborg. Bland annat kommer Humtanks senaste rapport Forskningsförmedling – en humanistisk paradgren att presenteras och diskuteras (lördag 30/9, kl. 11:00, monter B06:69), liksom broschyren Fantastiska ämnen och varför man studerar dem (lördag 30/9, kl. 11:40,…

  Evenemang

Almedalen 2023

 • 2023-06-27 - 2023-07-01
 • Visby

Humtank deltar på Almedalsveckan 2023, 27 juni till 1 juli. Vi kommer att ha samtal om en rad ämnen som berör humaniora.   Humtanks program för Almedalen 2023