Ugglepriset till Humtank

Humtanks Linus Salö tar emot Ugglepriset av Humanistiska föreningens ordförande Alexander Åhman Hald.

Humtank har tilldelats 2020 års Ugglepris, som delas ut av Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet. Priset ska gå till en person eller organisation ”som i sin verksamhet givit prov på klassiska humanistiska dygder såsom bildning, fördomsfrihet, samhällsengagemang, tolerans och genomtänkt kritik.”
Humanistiska föreningens motivering till att ge priset till oss i år lyder som följer:
”Humtank är en ideell organisation driven av forskare inom humaniora, som arbetar för att lyfta humaniora och främja humanistiska vetenskaper i beslutsfattande och dess nödvändighet i samtiden. I det rådande globala politiska klimatet samt under dessa exceptionella tider, är humaniora och analytiska kunskaper viktigare än någonsin. Humtank erbjuder ett forum och nätverk för spridandet av humanistisk vetenskap samt arbetar aktivt med att främja humanistiska grunder i beslutsfattande.”
Vi är glada och stolta över denna hedersbetygelse. Den sporrar oss att arbeta vidare med vårt uppdrag att belysa de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.
Här kan du läsa mer om Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet http://www.humf.su.se/ och här om Ugglepriset http://www.humf.su.se/ugglepriset-1