• 01 feb 2016
  • Av

Litteraturforskningens dag

Från vänster: Per Mickwitz (vicerektor, Lunds universitet), Malin Broberg (rektor, Göteborgs universitet), Åsa Westlund (vice ordförande, riksdagens utbildningsutskott), Jenny Björkman (samverkansdirektör, Riksbankens jubileumsfond), Linus Salö (verksamhetsledare, Humtank), Lovisa Brännstedt (verksamhetsledare, Humtank).

Med deltagare från samtliga fem institutioner inom satsningen Litteraturforskning som ledande forskningsområde vid SU.