Meny Alla inlägg

Almedalen 2017: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

  • 2017-07-04 - 2017-07-04, 15:00 - 16:00
  • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23

Seminarium: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

I USA finns en livlig utbildningsdebatt om behovet av liberal arts och humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, inte minst i Silicon Valley och tech-branschen. Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den svenska utbildningsdebatten, där man mest talar om vilka yrkesutbildningar som leder till jobb. Här finns ett uppenbart glapp, men hur tänker svenska företagsledare? Vilka kompetenser har de behov av – idag och i framtiden? Och vad tror svenska folket om kompetensbehov på arbetsmarknaden? På detta seminarium diskuteras dessa frågor med utgångspunkt i tankesmedjan Humtanks nyutkomna rapport för vilken sju svenska företagsledare i Stockholm och Luleå intervjuats och en YouGov-undersökning med svenska folket genomförts. Mot bakgrund av dessa undersökningar, ifrågasätter rapporten synen på kompetensbehov i Sverige samt föreslår möjliga förändringar inom utbildningsstrukturen för humaniorautbildningar, för en starkare koppling till arbetsmarknaden.

Medverkande:

  • Mikaela Almerud, ansvarig för högskolefrågor kopplat till kompetensförsörjning, Svenskt näringsliv
  • Jonas Harvard, docent i historia och verksamhetsledare för Humtank
  • Patrik Hesselius, fil.dr. nationalekonomi, Uppsala universitet, vd för Stratminds
  • Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo universitet
  • David Thurfjell, (moderator) professor i religionsvetenskap och medlem i Humtank

Arrangör: Uppsala universitet och Humtank