Meny
  Blogg

Kulturarvet och illusionen om politisk korrekthet

av Anna Sofia Rossholm   I dag har utredningen om världskulturmuseernas framtid lämnats över till regeringen. Arbetet har omgärdats av farhågor och kritik. Ett flitigt delat exempel är en debattartikel i Svenska dagbladet där Ola Wong riktar in sig på frågan om kulturarv och museipolitik. Wong menar att det sker en stark politisering av kulturarvet…

  Blogg

Hur kan humaniora möta klimatförändringarna?

Den stora och komplexa frågan i rubriken var också titeln på ett samtal jag förde med en kollega på bokmässan i Linnéuniversitetets monter. Mitt svar var påverkat av en bok jag nyligen läst, nämligen The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, skriven av de franska historikerna Christophe Bonneuil och Jean-Baptiste Fressoz. Först…

  Blogg

Humaniora, aktivism och klimatförändringens kultur

Humanioraforskarens politiska röst är begränsad i det offentliga rummet. Samhället blir förloraren om inte ”tredje uppgiften” prioriteras bättre, skriver Humtanks Anna Sofia Rossholm utifrån en nyutkommen dansk debattbok om ekologisk humaniora. Förhållandet mellan humanistisk forskning och politisk aktivism har blivit en vattendelare i högskoledebatten. En del hävdar att forskning som angränsar till aktivism undergräver vetenskaplig…

  Blogg

Att nå ut i skräcken

Av Anna Sofia Rossholm   På franska säger man när hoppet är ute: on n’a que nos yeux pour pleurer. Vi har bara våra ögon att gråta med. Det är onekligen svårare och svårare att se klart. Jihadism, högerextremism, radikalisering, islamofobi och rasism. Paris och Beirut. Hur hänger det ihop? Och klimatfrågan som nu kanske…

  Blogg

Säkra karriärvägar för kvalitet i humanistisk forskning

Internationaliseringen ökar och samverkan expanderar. Kort och gott: det går bra för humaniora. Så löd en av slutsatserna på ett seminarium i Vetenskapsrådets regi. Samtidigt finns där något som skaver, skriver Humtanks Anna Sofia Rossholm – forskarna är för få, karriärvägarna osäkra och anställningsvillkoren för dåliga. Det har snart gått ett år sedan debatten om…

  Blogg

Elefanten och elfenbenstornet

av Anna Sofia Rossholm Talar humaniora om »elefanten i rummet»? I en artikel i Svenska Dagbladet ger industriforskaren Staffan Laestadius humaniorasektorn ett stort uppdrag och samtidigt skarp kritik: han menar att humanister och kulturutövare undviker att tala om »elefanten i rummet», alltså om hur vi ska leva när jordens resurser inte längre räcker till. Kritiken…

  Blogg

»Har ni inte tänkt på humaniora?» Rapport från Humtanks medverkan på HSS2015

I en kommentar under slutdiskussionen på konferensen Högskola och samhälle i samverkan, HSS2015, den 29 maj framkom det att när det talas om samverkan sägs mest detsamma hela tiden. Rundgång, tyckte deltagaren. ”Men”, fortsatte hon, ”det där seminariet om humaniora i eftermiddags, det var något nytt. Har ni inte tänkt på humaniora?” Men vad handlade detta…

Humtank i sociala medier