Golden_laurel_wreath_T_HL_04_Kerameikos_Athens

Keith Kissel, ”Thinker at Dusk”, 2011 (foto av bronskopia av Rodins ”Tänkaren”, North Carolina Museum of Art)