Meny
    Humtankar

Några reflektioner kring ett exempel på humanistisk forskningsförmedling anno 1908

“Hvem vill läsa, vad Yajnavalkya, Buddha och Sankara, hvad Zarathustra och Muhammed, hvad Lao-tse och Kong-fu-tse lärt och förkunnat? … Läs själf! Döm själf om de lifsvärden som i dessa religionsurkunder äro betygade!”* År 1908 publicerade Nathan Söderblom, då professor i teologiska prenotioner och teologisk encyklopedi vid Uppsala universitet, den banbrytande antologin Främmande religionsurkunder i…