Meny

Humtank Student

HS Pos_1197px

Humtank Student är en gren till tankesmedjan Humtank. Syftet med Humtank Student är att stärka studentperspektivet på det som Humtank engagerar sig i och tillsammans med dem stärka humanioras position såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.

Humtank Student är partipolitiskt obundet och arbetar främst med att delta i det offentliga samtalet för att främja en humanioravänlig utbildningspolitik där en rättvis fördelning av resurserna ska vara en självklarhet.

Humtank Student bloggar, twittrar och deltar i Humtanks verksamhet och försöker på nationell nivå få till stånd en positiv attitydförändring till humaniora.

Humtank Students blogginlägg
Alla texter som Humtank Student har skrivit på Humtanks blogg finns att läsa här.

Humtank Student: 

Vi som är aktiva i Humtank Student är:

Humtank andreas 2_Snapseed

Andreas Wåhlén har studerat ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet. Inom denna utbildning har han studerat historia och samhällskunskap. Ett starkt intresse är just påverkansarbete. I Humtank Student är Andreas verksamhetsledare tillsammans med Hilma Olsson. 


 

humtank hilma 2_Snapseed

Hilma Olsson studerar litteraturvetenskap och kreativt skrivande med inriktning på barnlitteratur vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar sedan flera år tillbaka som amanuens på Institutionen för film och litteratur och som samordnare av högre utbildning för nyanlända med akademisk bakgrund vid Institutionen för svenska språket. I Humtank Student är Hilma verksamhetsledare tillsammans med Andreas Wåhlén.


 

humtank stefanie 1_Snapseed

Stefanie Tagesson har studerat genusvetenskap vid Stockholms universitet, med inriktning på feministiska kulturstudier. Under hennes utbildning har hon engagerat sig i påverkansfrågor för studenter på både lokal, central och regional nivå. Inom Humtank Student engagerar hon sig, tillsammans med Daniel Kraft, i samhällsdebatt kring humaniora.


 

humtank daniel 2_Snapseed

Daniel Kraft har en utbildning i filosofi och en i litteraturvetenskap. I samband med studierna har Daniel jobbat som databasadministratör och med utbildningsfrågor på sin fakultetskår i Lund. I Humtank Student jobbar Daniel tillsammans med Stefanie med att engagera sig i samhällsdebatt relaterad till humaniora.


 

humtank fanny 1_Snapseed

Fanny Thalén slutför just nu en master i kommunikation med inriktning mot offentlig förvaltning och myndigheter vid Göteborgs universitet. Hon har ett förflutet som slavist från Humboldtuniversitetet i Berlin och har tidigare jobbat som bland annat radiojournalist. I Humtank Student är Fanny kommunikationsansvarig.