Meny
  Evenemang

Seminarium på Timbro: Humaniora i näringslivet

 • 2015-01-28 - 2015-01-28, 09.00 - 17.00
 • Timbro, Kungsgatan 60

Behövs humanister på framtidens arbetsmarknad? Vad kan det humanistiska perspektivet tillföra på framtidens arbetsmarknad? Vad betyder humaniorautbildningarna för Sveriges konkurrenskraft? Vad kan humanister lära av näringslivet och vad kan näringslivet lära av humanister? Timbro arrangerar en heldag om humanister och arbetsmarknaden under ledning av Lars Anders Johansson. Humtanks Fanny Forsberg Lundell medverkar. Program: 08.30-9.00:    Registrering 09.00-10.30:  Det humanistiska perspektivet. Svante…

  Evenemang

Kulturhuvudstad – och sen då?

 • 2014-11-25 - 2014-11-25, 15.30 - 16.30
 • Biografsalen Tagning, Kulturväven, Umeå universitet

Har kultur någon betydelse för ekonomisk tillväxt? Hur skapas kreativa mötesplatser? Vad är egentligen kulturens nytta? Humtank bjuder, tillsammans med Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, in till paneldebatt om kulturens betydelse och funktion mot bakgrund av att Umeå varit en av Europas två kulturhuvudstäder 2014.

  Evenemang

SOLLUX-seminarium i Lund: Humanioras tid är nu

 • 2014-10-02 - 2014-10-02, 18.00 - 20.00
 • LUX, Lunds universitet

Marie Cronqvist, David Thurfjell och Jonas Harvard från Humtank pratar forskningspolitik och humaniora med professorn i forskningspolitik Mats Benner.

  Evenemang

Humtank på Bok- och biblioteksmässan 2014: Den oumbärlige humanisten

 • 2014-09-25 - 2014-09-25, 11.00 - 11.45
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Seminarium K3

I samarbete med Statens kulturråd och Riksbankens jubileumsfond (RJ) ordnar Humtank ett seminarium under rubriken ”Den oumbärlige humanisten”. Förutom vår egen Helen Fuchs deltar filosofen Gustaf Arrhenius, journalisten Ulrika Knutsson, förläggaren Daniel Sandström och idéhistorikern Sverker Sörlin. Här kommer ämnen som humanisten på arbetsmarknaden, humanioras betydelse för skolan och humanioras samhällsnytta att diskuteras. Hur kan humanister bidra till att skapa…

  Evenemang

Humtank på Bok- och biblioteksmässan 2014: Boken och den analoga nostalgin

 • 2014-09-25 - 2014-09-25, 17.35 - 17.50
 • Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Forskartorget

På Forskartorget arrangerar Humtank ett samtal under rubriken ”Boken och den analoga nostalgin”. Anna Sofia Rossholm samtalar med Jesper Olsson och medievetaren Pelle Snickars, båda experter på den digitala teknikens betydelse för konst, kultur och samhälle. Här kommer frågor som bokens plats i det digitala samhället att läggas under lupp. Är den tryckta bokens fortlevnad ett uttryck för nostalgi eller finns…

  Evenemang

Humtank i Almedalen 2014: Bokbål förr och nu

 • 2014-07-01 - 2014-07-01, 17.30 - 18.30
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

Heinrich Heine skrev att ”där man bränner böcker bränner man till slut även människor”. Han fick rätt i 30-talets Tyskland. Men bokbålet är inte en tysk uppfinning utan lika gammalt som skriften själv. Men vad är ett bokbål egentligen och hur sätts ramarna för samhällsdebatten i vår egen tid? Medverkande: Peter Aronsson, Linnéuniversitetet; Fanny Forsberg Lundell,…

Humtank i sociala medier