Meny
  Evenemang

Almedalen 2019

 • 2019-07-01 - 2019-07-03, 09:00 - 15:00
 • Almedalen, Visby - Hamnplan plats 217

Välkommen att besöka våra samtal under Almedalsveckan 2019, vi finns som vanligt på plats 217, Hamnplan. Vi kommer som vanligt att under tre dagar belysa aktuella samhällsfrågor från ett humanistiskt perspektiv, årets program går att ladda ner här.

  Evenemang

Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

 • 2019-05-23 - 2019-05-23, 13.00 - 15.00
 • Högskolan Dalarna, Falun, Lokal: Föreläsningssal 1

Välkommen till seminarium!  Tankesmedjan Humtank tillsammans med Högskolan Dalarnas Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS) och forskningsprofilen Interkulturella Studier (ISTUD) inbjuder till seminarium med humanistiska förtecken, gästföreläsare är professor Ericka Johnson (Linköpings universitet) Ericka Johnson talar utifrån den nyutkomna boken Prostatan: det ständiga gisslet? – mannen och prostatan i kultur, medicin och historia. I boken förmedlas…

  Evenemang

Dags att nominera kandidater till Humtankpriset 2019

 • 2019-04-01 - 2019-05-01

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för femte året i rad Humtankpriset till en akademiker eller grupp av akademiker som på ett förtjänstfullt sätt synliggjort humanioras betydelse i samhällslivet och offentligheten. Årets pristagare ska vara en person eller grupp av personer som på ett innovativt sätt har…

  Evenemang

Vem ansvarar för det offentliga samtalet? En dialog mellan forskare och författare

 • 2019-02-08 - 2019-02-08, 09:00 - 16:00
 • Humanistiska teatern, Uppsala universitet

Välkomna till ett symposium om sakprosa, kunskapsförmedling och offentlighet. Mycket energi ägnas i dag åt att diskutera hur vi ska avslöja och förhindra spridningen av desinformation, konspirationsteorier och ”alternativa fakta” på internet. Men även om det är viktigt att medborgarna har tillgång till vederhäftig och snabb information riskerar fokusering på källkritik och faktakoll att skymma…

  Evenemang

Workshop om humanistisk infrastruktur

 • 2018-10-18 - 2018-10-18, 09:00 - 12:00
 • Klara Strand, Stockholm

Humtank kommer att delta i workshop om humanistisk infrastruktur i Stockholm förmiddagen 18 oktober 2018. Alla intresserade är välkomna att delta. Workshopen är organiserad av en arbetsgrupp med humanistiska lärare/forskare med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Workshopen syftar till att: lyfta frågan om humanistisk infrastruktur både akademiskt och policymässigt, presentera en ny rapport om humanistisk infrastruktur,…

  Evenemang

Utdelning av Humtankpriset 2017

 • 2017-09-29 - 2017-09-29, 15:15 - 15:45
 • Göteborgs litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1

Årets pristagare är en färgstark akademiker vid Göteborgs universitet som alltid står upp för humaniora i sociala medier och i den offentliga debatten. Kom och hör och se vem det är – välkomna på prisutdelning!

  Evenemang

Arbetsmarknadens behov av humaniora #2

 • 2017-09-29 - 2017-09-29, 10:30 - 10:50
 • Bokmässan, monter B06:62 (Lunds universitet)

Isak Hammar och Roine Viklund från Humtank samtalar om tankesmedjans rapport nr. 2, ”På jakt efter framtidens kompetenser”.

  Evenemang

Arbetsmarknadens behov av humaniora

 • 2017-09-28 - 2017-09-28, 14:45 - 15:00
 • Bokmässan, Forskartorget

Resultatet av Humtanks rapport nr. 2, ”På jakt efter framtidens kompetenser”, diskuteras av Humtank-alumnen Jesper Olsson, bitr. professor, avd. för språk och litteratur, Linköpings universitet, och Humtanks David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola Arrangör: Humtank

  Evenemang

Almedalen 2017: Kris i språkfrågan?

 • 2017-07-06 - 2017-07-06, 08:00 - 09:00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Studentcentrum/hus D

Seminarium: Kris i språkfrågan? Mycket tyder på att incitamenten att läsa flera språk i grundskolan och gymnasiet behöver stärkas. Med ekonomistyrda lärosäten blir språken det som tas bort ur utbudet, eftersom dessa riskerar att inte bära sig ekonomiskt. Sedan 2012 har antalet lärosäten i Sverige som ger utbildning i tyska sjunkit från 22 till 8. En drastisk minskning har även skett…

  Evenemang

Almedalen 2017: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad?

 • 2017-07-04 - 2017-07-04, 15:00 - 16:00
 • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Lärosal B23

Seminarium: Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad? I USA finns en livlig utbildningsdebatt om behovet av liberal arts och humanistisk kompetens på arbetsmarknaden, inte minst i Silicon Valley och tech-branschen. Denna debatt lyser helt med sin frånvaro i den svenska utbildningsdebatten, där man mest talar om vilka yrkesutbildningar som leder till jobb. Här finns ett…

  Evenemang

Almedalen 2017: Forskning i samverkan – vad är det?

 • 2017-07-03 - 2017-07-03, 08:00 - 09:00
 • Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1, Studentcentrum

Seminarium: Forskning i samverkan – vad är det? Kunskap i samverkan blev namnet på den forskningsproposition som lades fram sent i höstas. Ett förslag var att göra resurstilldelningen beroende av forskarnas samverkan. Hur bred kan en definition vara utan att tappa spänst och är inte risken å andra sidan att humaniora och samhällsvetenskaperna förfördelas om…

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Fri från tryck

 • 2016-09-22 - 2016-09-22, 12:35 - 12:50
 • Forskartorget / B05:72

I år har Humtank en programpunkt på Forskartorget! Jesper Olsson och Jonas Ingvarsson – båda från Humtank, båda litteraturvetare – samtalar om möjligheterna och begränsningarna med digitala publikationer och om framtida former för kunskapsspridning. Välkomna till samtalet ”Fri från tryck” på Forskartorget!

  Evenemang

Humtank på Bokmässan: Hur mår nordisk humaniora?

 • 2016-09-23 - 2016-09-23, 15:00 - 17:00
 • Göteborgs universitet, Humanisten, Lilla hörsalen

Humtank anordnar, som ett arrangemang i nära anslutning till Bokmässan i Göteborg, ett panelsamtal på Humanisten, Göteborgs universitet på temat: ”Hur mår nordisk humaniora?”. Under senare år har vi sett humaniora utsättas för neddragningar i våra nordiska grannländer och debattens vågor har där gått höga. I Sverige har debatten under tiden kretsat kring kvaliteten i…

  Evenemang

Humaniora sprider kunskap

 • 2015-12-08 - 2015-12-08, 16:00 - 18:00
 • TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla, Linköpings universitet

Humanistisk kunskap är avgörande för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Hur skapas humanistisk kunskap? Hur kan den spridas? Var gör den skillnad och för vem? Under en kväll med rubriken Humaniora sprider kunskap: social innovation, kommunikation och samhällseffekter arrangerad av Humtank och LIU Innovation riktad till anställda och studenter vid Linköpings universitet reder vi ut dessa…

  Evenemang

Paneldebatt och utdelning av #HUMTANKPRISET2015

 • 2015-11-18 - 2015-11-18, 19:15 - 22:00
 • Nordiska museet, Stockholm

PANELDEBATT: NÅR HUMANIORA UT? Frågor om migration, mångfald, klimatpåverkan och genus är centrala i dagens humanistiska forskning. Men når kunskaperna ut i samhället? Det är den stora frågan när forskare, kulturjournalister och företrädare för högskola och museum drabbar samman i en debatt arrangerad av Humtank på Nordiska museet i Stockholm.  I panelen Ingrid Elam kulturjournalist…

Humtank i sociala medier