Meny Alla inlägg

Humtank på Bokmässan: Hur mår nordisk humaniora?

  • 2016-09-23 - 2016-09-23, 15:00 - 17:00
  • Göteborgs universitet, Humanisten, Lilla hörsalen

Humtank anordnar, som ett arrangemang i nära anslutning till Bokmässan i Göteborg, ett panelsamtal på Humanisten, Göteborgs universitet på temat: ”Hur mår nordisk humaniora?”.

Under senare år har vi sett humaniora utsättas för neddragningar i våra nordiska grannländer och debattens vågor har där gått höga. I Sverige har debatten under tiden kretsat kring kvaliteten i utbildningen, sjunkande kunskapsnivåer, den låga studentpengen för humaniora samt PISA-resultaten. Här finns pedagogiska såväl som ekonomiska och kunskapsmässiga utmaningar. Hur ska vi se på relationen mellan bildning och utbildning? Hur mår humanistisk utbildning i de olika nordiska länderna? Vad kan vi lära av varandra?

Medverkande:
SHARON RIDER, Uppsala
KAREN GRAM SKJOLDAGER, Aarhus
HELGE JORDHEIM, Oslo
BENGT KRISTENSSON UGGLA, Åbo

Moderator:
JOHAN ÖSTLING, Lund

Alla intresserade är varmt välkomna!