Meny Alla inlägg

Humtank på Bokmässan: ”Bildning och handling”

  • 2015-09-25 - 2015-09-25, 18.05 - 18.20
  • Göteborg, Svenska mässan, Forskartorgets Scen, B-hallen, B05:72

Begreppet bildning tolkas vanligen som något vi har eller besitter. En bildad person är innehavare av kunskaper som kan redovisas, känner till kanon. Men vad händer om vi i stället ser på bildning som något vi praktiserar? Vad gör vi när vi bildar oss? Och hur kan bildning förändra vårt samhälle? Ett samtal på Bokmässan mellan Eva Mark, filosof och pedagog, och David Thurfjell, Humtank, om bildningens omsättning i handling.