Meny Alla inlägg

Humtank i Almedalen 2015: Politiseringen av universitetet – humanioras roll i ett polariserat samhälle

  • 2015-07-01 - 2015-07-01, 09.00 - 10.00
  • Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

En trend i Europas forsknings- och utbildningspolitik är att forskningen alltmer förväntas leda till konkreta samhällsrelevanta resultat. Detta gäller också humaniora. Humanister bör, hävdas det, bli mer nyttiga och aktiva i samhällsdebatten. Samtidigt finns tendenser till politisk styrning av forskningens inriktning. En annan trend är ökad politisk polarisering. Nationalismen är på återtåg samtidigt som röster till de liberala värdenas försvar höjs. Detta seminarium blickar framåt. Vilken bör humanistiska forskningens roll vara i ett förändrat politiskt landskap? Står vi inför ett scenario där politiska krafter vill använda humanistisk forskning som ett verktyg i sin egen ideologiproduktion? På ett sådant sätt har ju kultur- och historieforskning använts förr. Vad händer med den akademiska friheten när forskningen tydligare kopplas till politik? Hur kan humaniora behålla sin vetenskaplighet, självständighet och integritet i ett samhälle som blir allt mer politiskt polariserat?

Medverkande: Håkan Boström, Ledarskribent, Göteborgsposten. Bo Rothstein, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Lars Anders Johansson, Kulturansvarig och redaktör, Timbro. Helene Lööw, Docent i historia, Uppsala universitet. Lina Nyroos, Forskare, Humtank & Uppsala universitet.