Meny Alla inlägg

Humaniora i framtiden

  • 2020-03-05 - 2020-03-05, 13:00 - 17:00
  • Lunds universitet, LUX: 121

Symposium arrangerat av Vetenskapssocieteten i Lund, Humtank och LU Futura. Symposiet innehåller spaningar om morgondagens humaniora, diskuterar samtida och framtida perspektiv på humanioras samarbete med andra vetenskapsfält, samt om framtida scenarier kring mänsklig och artificiell intelligens.

ANMÄLAN:

Symposiet är öppet för alla och deltagandet utan kostnad. Anmälan sker till Blaženka Scheuer (blazenka.scheuer[at]ctr.lu.se senast den 27 februari.

PROGRAM:

13.15–13.20
Inledning och välkommen, David Dunér (preses i Vetenskapssocieteten)

13.20–14.20
Den ljusnade framtid – spaningar om morgondagens humaniora

Hur ser framtiden ut för humaniora? Vilken roll kommer humanister spela i morgondagens samhälle? Tankesmedjan Humtank erbjuder framtidsspaningar.

Deltagare: Daniel Brodén (forskare i filmvetenskap och forskningssamordnare vid Swe-Clarin/Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet), Michael Godhe (lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, vid Linköpings universitet), Petra Ragnerstam (lektor i kulturvetenskap på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö universitet), Roine Viklund (lektor i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet). Moderator: Isak Hammar (Humtank)

14.20–15.15
Gränslös humaniora – samtida och framtida perspektiv

Vilken betydelse kan humanistiska forskare spela i samarbetet med andra vetenskapsfält? Vilka nya tvärvetenskapliga kunskapsområden vill och bör vi utveckla i framtiden? Deltagare från Lunds universitets tankesmedja LU Futura spanar om framtidens humaniora.

Deltagare: Cecilia Holm Wallenberg (diabetesforskare och professor i molekylär cellbiologi), Karin Johansson (professor i konstnärlig forskning i musik), Paul Tenngart (docent i litteraturvetenskap). Moderator: Marie Cronqvist (Vetenskapssocieteten och biträdande verksamhetsledare för LU Futura)

15.15–15.45
Paus

15.45–16.30
Mänsklig och artificiell intelligens – framtida scenarier

Kommer den artificiella intelligensen överträffa den mänskliga? Vad kommer hända då? Och hur ska de etiska, sociala och kulturella utmaningarna då hanteras? Fyra humanister diskuterar humanistiska forskningsfrågor rörande framtidens teknik.

Deltagare: Christian Balkenius (professor i kognitionsvetenskap), Anna Cabak Rédei (docent i kognitiv semiotik), Erik Persson (forskare i praktisk filosofi). Moderator: Blaženka Scheuer (universitetslektor i Gamla testamentets exegetik, sekreterare i Vetenskapssocieteten).

16.30–17.00
Avslutande diskussion

Moderator: David Dunér (preses i Vetenskapssocieteten)

17.00
Mingel och buffé i personalmatsalen