Vägen till en god humanistisk utbildning år 2040

(cc) Wikimedia Commons

Nu tar sig Humtank an framtiden – hur ska humanistisk utbildning se ut i Sverige år 2040? Här nedanför kan de fyra gästinläggen läsas.

Det är gott och väl att identifiera svagheter i exempelvis resurstilldelningen i högre utbildning, vilket Humtank nyligen gjort i en rapport. Men hur vill vi ha det i framtiden? Hur tänker vi oss att en kvalitativ humanistisk utbildning ska se ut år 2040?

För att ge några tänkbara svar på den frågan – som är ett led i Humtanks arbete med utbildningsfrågor det här året – har vi bjudit in en rad profilerade humanister som har fått tänka stort och visionärt. Deras gästinlägg – en perspektivrik och mångstämmig serie välformulerade texter – finns nu att ta del av här nedanför.

Läs, reagera, dela!

Anna-Malin Karlsson: Bildning och fördjupning kräver sammanhang (2016-12-05)

Fanny Thalén: Humaniora år 2040 är tidskrävande och utmanande (2016-12-09)

Anna Victoria Hallberg: Tänk er en humaniora för toppstudenter (2016-12-12)

Arne Jarrick: Humaniora ska söka sanningen (2016-12-16)