Se Humtanks båda seminarier från Bokmässan 2016

Nu finns panelsamtalet ”Hur mår nordisk humaniora?” och inslaget på Forskartorget ”Fri från tryck” att se i sin helhet i Humtanks Youtube-kanal. Klicka och kolla, dela och reagera!

Vi talar av uppenbara skäl ofta om humanioras utmaningar och värde. Men vilka är egentligen grundförutsättningarna för att lösa dessa utmaningar och tillhandahålla värdefull kunskap i samhället? Vilken ställning har humanister i samhällets ögon? Vilka signaler ger själva begreppet? När det gäller Sverige är detta nog en fråga många humanister har funderat på. Men hur är det då i våra grannländer?

Ett av Humtanks huvudarrangemang på årets Bokmässa i Göteborg var panelsamtalet ”Hur mår nordisk humaniora?”, som ägde rum på Humanisten, Göteborgs universitet. Samtalet spelades in och finns nu tillgängligt här nedan och i vår Youtube-kanal. Humtank hade samlat ihop en dynamisk panel bestående av Sharon Rider, Helge Jordheim, Karen Gram Skjoldager och Bengt Kristensson Uggla. Det nästan två timmar långa samtalet innebar en djupdykning i frågan om humanioras plats och roll i samhället.

Och vidare: på Forskartorgets scen borrade Humtanks Jesper Olsson och Jonas Ingvarsson – båda litteraturvetare med intresse för medialitet och det digitala – i frågan hur vi publicerar forskning i framtiden. Är den tryckta boken överspelad, exempelvis? Kommer all framtida forskning finnas tillgänglig i nedladdningsbara pdf-filer?

Under rubriken ”Fri från tryck” pendlade samtalet mellan spörsmål som monografin som särskild kunskapsform och möjligheterna i digitala gränssnitt att på allvar skapa hypertexter, där texters relationer till varandra står fram tydligt.