Öppen fråga till Medelhavsinstituten

Den 19 maj 2015. Vi var många som i oktober förra året drog lansar för Medelhavsinstitutens bevarande. Inte minst gjorde instituten själva ett fint arbete, och resultatet blev ju som vi alla minns en lättnadens suck och en smula arbetsro.

Men Medelhavet sover inte. Medelhavet är oroligt. I Humtanks debattinlägg gällande instituten formulerade vi följande:

Om vårt kulturutbyte med medelhavskulturen begränsas går vi också miste om möjligheten att till fullo begripa de omvälvningar som hela den europeiska kontinenten står inför idag. Den kulturella dialogen handlar inte bara om kulturarv och antik historia utan också om samtidens utmaningar: om synen på språk och översättning, om migration och ekonomiska reformer, om likheter och skillnader i relationen till globalisering, digitalisering och konflikthantering. Om detta – det förflutna och samtiden – talar man på Medelhavsinstituten. Därför måste de också i framtiden finnas kvar.

 I höstas såg vi endast konturerna av den katastrof som nu pågår i det gamla Mare Nostrum. Vi frågar oss nu vilset vems detta hav faktiskt är. Och vem landområdena runt detta hav tillhör.

InstitutetRom

Institutet i Aten

Instituten i Rom och Istanbul.

Humtank vill verka för att humaniora får större utrymme såväl inom som utanför akademin. Vi vill också stimulera humanistiska aktörer att ta plats i det samtida samtalet. Ett av Humtanks motton är att »varje samhällsfråga har en humanioradimension». Och vi ställer nu därför en öppen fråga till Medelhavsinstituten, våra vänner i Aten, Rom och Istanbul:

Vad har Medelhavsinstituten att säga om den pågående flyktingkatastrofen? Hur relaterar ni i er verksamhet, med era kompetenser, och er kulturella och geografiska position till det som nu pågår i Medelhavet? 

Vi tänker att humanistiska forskare vid Medelhavsinstituten måste ha något att säga om situationen i Medelhavet idag – och som startpunkt för en historisk och filosofisk reflektion över vår samtid torde tillfället knappast kunna vara lämpligare. Humtank ser alltså fram emot era svar och kommer att publicera dem på vår blogg, senast den 1 juni.

 

För Humtank

Jonas Ingvarsson