Nominera till 2018 års Humtankpris!

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till en eller flera akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet.

Vem eller vilka tycker du har i handling demonstrerat humanioras relevans på ett särskilt förtjänstfullt sätt under det senaste året? Var med och påverka med din nominering! Årets pristagare ska vara en person eller grupp av personer som på ett innovativt sätt har satt humanistiska kunskaper i rörelse genom samverkan.

Fram till 1 juni 2018 kan alla lämna in en nominering. Pristagaren utses sedan av en jury bestående av Humtankmedlemmarna

  • Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap (Malmö universitet)
  • Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap (Karlstads universitet)
  • Roine Viklund, lektor i teknikhistoria (Luleå tekniska universitet).

Tidigare pristagare av Humtankpriset är Sharon Rider, professor i filosofi (2015), och Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosof (2016), båda vid Uppsala universitet. Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, tilldelades priset 2017.

– Under de senaste åren har vi i Sverige och världen sett stora förändringar som påverkar oss i allt högre grad i vår vardag. Flera av världens ledare uppvisar faktaresistens och en ambivalent tolkning av det som sker inom politiken och fake news sprids snabbt från olika avsändare, krig och våld driver på migrationen från exempelvis Mellanöstern och Östafrika och människor söker skydd i vår del av världen vilket innebär att olika kulturer och religioner ska mötas och samsas. Behovet av humanistisk kunskap har sällan varit större. Humaniora är fundamentalt för att förstå orsakerna och sammanhangen till allt detta. Utan kunskaper om språk, religion och historia är det svårt att sätta skeenden i perspektiv, säger Roine Viklund från Humtank.

Nomineringar – åtföljda av en kort motivering – lämnas till Humtank fram till 1 juni via någon av följande kanaler:

Priset kommer att delas ut vid bokmässan i Göteborg, 27-30 september 2018. Information om utdelningen följer senare.

För frågor och information: Roine Viklund (LTU), roine.wiklund@ltu.se, 0920-49 16 50