Jeff Werner: Destabilisera det vita vi:et

Jeff Werner, Konstvetenskapliga institutionen, Pressbild

Redan kring sekelskiftet 1900 etablerades en svenskhet baserad på vithet och rastänkande, uttryckt bland annat i bildkonst. I Humtanks första gästinlägg om rasism drar konstvetaren Jeff Werner en parallell till dådet i Trollhättan och det våld som drabbar svenskar som inte passerar som vita.

Torsdagen den 22 oktober kommer för lång tid att bli ihågkommen för terroristattacken på grundskolan Kronan i Trollhättan. När jag sent på kvällen slog på mobilen på väg hem från jobbet, var nyheten redan gammal. Bilden av mördaren iklädd Darth Vader-mask fick mig att frysa till is. Ett par timmar tidigare hade jag visat en liknande bild, i en föreläsning om kritiska vithetsstudier.

Jag hade haft mobilen avstängd under dagen. Klockan sex började jag föreläsningen helt ovetande om vad som hänt. En av de första bilderna illustrerade det diskursiva läckaget mellan färg som symbolik och färg som beteckning för människoraser. Begrepp som oskuldsfullhet, upplysning och det gudomliga ljuset illustrerades på föreläsningen av en vit terrakottaängel tillverkad av familjen della Robbia. Medan mörkrets krafter, svartjobb och okunskap visualiserades med – ja, just det – Darth Vader.

Hade jag haft en aning om vad som hänt under dagen, hade jag bytt ut bilden. Men knappast innehållet i föreläsningen. Det främsta syftet med det jag forskar och undervisar på är inte att få män som Anton Lundin Pettersson att byta åsikt, även om det förstås vore bra. Avsikten är att destabilisera grunden för alla som inte börjat reflektera över det vita vi:et, och vad det gör med samhället vi lever i. Jag hoppas också förmedla teoretiskt och moraliskt stöd till alla svenskar som inte passerar som vita, även om de oftast redan är väl medvetna om hur rasifieringsprocesser verkar i Sverige.

Fogelbergs Odenskulptur som uttryck för vit, nordisk romantik

Bengt Erland Fogelbergs berömda Odenskulptur (1830) – ett uttryck för vit, nordisk romantik

När SVT:s reportrar i rapporteringen från Trollhättan använde formuleringen ”Det är ju en extremt segregerad skola med få svenska barn”, var det inte frågan om ett flagrant men enstaka övertramp. Det är ett uttryck för en djupt rotad uppfattning om ett specifikt svenskt utseende, bland den vita svenska befolkningen. Jag har i min forskning visat hur bilden av vita, blonda och blåögda svenskar etablerades vid sekelskiftet 1900, och ytterst baseras på ett rastänkande som vuxit sig starkt i vetenskapssamhället under 1800-talet. Kring 1900 exkluderade den svenska vitheten bland annat judar, valloner och romer. Idag drabbar den de icke-vita eleverna på Kronan. Först i form av en mördare som väljer ut sina offer efter pigmenthalten i deras hud. Därefter genom att de exkluderas ur svenskheten i mediernas bevakning.

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och har bland annat skrivit boken Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur (Skiascope 6, 2014).