Humtanks samlade kommentarer till Strut-utredningen

(cc) Flickr

Det pågående arbetet med att ta fram en ny styrning för svensk högskola – utredningen som kallas Struten, under Pam Fredmans ledning – kommenteras här av Humtank.

Vi har tidigare diskuterat delar av utredningsarbetet, som presenterades i en promemoria i januari 2018. Här belyste vi vikten av humanioraperspektiv i arbetet med en ny resursfördelningsmodell och här kommenterade Marie Öhman från Humtank en delrapport i den ”skuggutredning” som Svenskt Näringsliv bedriver parallellt med den så kallade Styr- och resursutredningen.

Efter ett möte med utredaren Pam Fredman tidigare i år uppmanades Humtank att samla sina synpunkter i ett inspel. Det föreligger nu och finns att läsa i sin helhet både här och på Strutens hemsida, där också andra aktörers inspel är tillgängliga.

Sammanfattningsvis är Humtank positivt inställd till utredningens tonvikt på akademiska kärnvärden, samverkan och långsiktighet. Samtidigt understryker vi vikten av att resurstilldelningen – där humaniora och samhällsvetenskap sedan länge är i strykklass på utbildningssidan – förändras. Det är också viktigt att den föreslagna ökningen av basanslaget till forskning de facto kommer forskningen till del, också på mindre, utbildningstunga lärosäten.

UR HUMTANKS INSPEL TILL UTREDNINGEN STRUT