Nu är den äntligen här: Humtanks nya rapport! På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden visar att humanistiska kompetenser värderas högt av företagsledare och föreslår stärkt arbetsmarknadsanknytning i svensk humaniora.

För att lyckas på framtidens arbetsmarknad behövs kompetenser som problemlösning, kreativitet, att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska, affärsmässighet och kritiskt tänkande. Att ha genomgått en högskoleutbildning kommer vara nästintill nödvändigt. Däremot är det inte lika viktigt exakt vilken utbildning du har gått. Detta framkommer i Humtanks nya rapport.

På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden bygger på intervjuer med ett antal företagsledare i Stockholm och Luleå samt en opinionsundersökning med svenska folket genomförd i samarbete med YouGov.

Humtank visar i rapporten att humanistiska kompetenser har en given plats på den framtida arbetsmarknaden. Det står i kontrast till hur humaniora diskuterats i svensk samhällsdebatt, som istället ofta fokuserat på svårigheter att få jobb efter en humanistisk utbildning. Undersökningens resultat ligger med linje med den diskussion som förs i USA, inte minst i tech-branschen, om behovet att förena teknik och humaniora.

– Vår undersökning visar att det är dags att en gång för alla göra upp med myten om att humaniorastudier saknar relevans för arbetsmarknaden. Viktiga steg att ta för utbildningssektorn är att stärka arbetsmarknadskoppling inom humaniorautbildningarna och även se till att fler programutbildningar får humaniorainslag, säger Fanny Forsberg Lundell, den ena av rapportens två författare.

Kontaktuppgifter till rapportens författare:

Fanny Forsberg Lundell, verksamhetsledare i Humtank: fanny.forsberg.lundell@su.se, tel. 0705-174810

Roine Viklund, medlem i Humtank: roine.viklund@ltu.se