Humtankpriset 2016 till Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, får 2016 års Humtankpris för att han ”personifierar (…) den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet”.

Årets Humtankpristagare har i hög grad ägnat sig åt islamisk tänkande. Han disputerade 1994 i Umeå på en idéhistorisk avhandling om framväxten av ett realpolitiskt tänkande i en muslimsk politisk idétradition under 1000- och 1100-talen.

Därefter har han huvudsakligen studerat idéströmningar i muslimsk kontext under modern tid. 2013 tillträde han en professur i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet – den första i sitt slag i Sverige.

Bland Mohammad Fazlhashemis senaste böcker finns till exempel Exemplets makt. Föreställningar om Europa/Väst i Iran 1850-1980 (1999), Den arabiska våren. Folket uppror i Mellanöstern och Nordafrika (2013, 2014) och Islams dynamiska mellantid. Muslimsk idéhistoria mellan guldåldern och framväxten av politisk islam (2016). Han är också flitigt anlitad som kommentator i Sveriges Radio och som skribent i exempelvis Svenska Dagbladet.

Juryns prismotivering lyder i sin helhet:

”Med djupa kunskaper, mod och ödmjukhet är Mohammad Fazlhashemi en oumbärlig röst i den offentliga debatten om islam, islamism och islamofobi, om tro och vetande. I tider av tilltagande faktaresistens och lögn personifierar han den humanistiska kunskapens betydelse för samhällsklimatet. Utan kombinationen av historisk vetenskap och humanism har vi dåliga redskap för att förstå vår samtid och bemästra framtiden.”

Grattis, Mohammad Fazlhashemi!