Humtankpriset 2015 till Sharon Rider

Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet, belönas med Humtankpriset 2015 för att hon ”med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet.”

Sharon Rider fick sin grundutbildning vid State University of New York och har därefter verkat i både Belgien och Sverige. Hon är professor i filosofi vid Uppsala universitet sedan 2012.

Som samverkare och viktig humanioraröst har Sharon Rider varit flitig i flera fora. Senast i höstas författade hon rapporten Den lönsamma humanioran – Humanister i på arbetsmarknaden i Sverige och USA på uppdrag av Timbro. Hon har återkommande diskuterat och försvarat värdet av bildning, humaniora och självständiga universitet.

Juryns motivering lyder i sin helhet:

Om humaniora ska kunna bidra till samhällsdebatten måste tänkandet inom universitetsvärlden få utvecklas fritt. Som första pristagare till Humtankpriset har vi därför valt en forskare som just värnat grundförutsättningarna för humaniora. Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet, har med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet. Men hon har också kritiserat tendenser inom den akademiska världen som begränsar det fria tänkandet och påpekat att åtskilligt av det som ses som kritiskt tänkande i själva verket bekräftar dominerande tankemönster.

Grattis, Sharon Rider!

Pristagaren och juryn

Pristagaren och juryn