Forskningens samverkan måste mätas brett

Regeringen betonar vikten av samverkan i sin nya forskningsproposition. Det är ett tveeggat svärd för humanister, som av tradition varit aktiva i det offentliga samtalet, men har mindre andel samverkan med företag och myndigheter, skriver Humtanks talespersoner Fanny Forsberg Lundell och Jonas Harvard.

Med sin nya forskningspolitiska proposition (2016/17:50) stakar regeringen ut vägen för de kommande fyra årens forskningspolitik. Dessutom har propositionen med sitt tioårsperspektiv längre konsekvenser än så. En central nyhet är att samverkan med det omgivande samhället ska utgöra underlag för fördelning av forskningsresurser. En utredning ska ta fram mått på samverkan.

Humtank har länge betonat vikten av att samverkan premieras. I en tid av påhittade nyheter och polariserat debattklimat är det viktigare än någonsin att vetenskapens röst hörs i det offentliga samtalet. I denna form av samverkan spelar humanister en central roll. Om måtten på samverkan däremot fokuserar på existerande samarbeten med företag kan det istället bli förödande för forskare i humanistiska ämnen som där har lång väg att gå.

Propositionen är också en blandad läsning för humanistisk forskning. Jämfört med föregående forskningsproposition (2012/13:30) signalerar skrivningarna en starkare medvetenhet om humanvetenskapernas bidrag, och Vetenskapsrådets område humaniora och samhällsvetenskap får 60 miljoner extra. Men fokus ligger på att forskning ska lösa samhällsproblemen.

Det är förstås positivt att regeringen ser humaniora och samhällsvetenskap som ”en viktig kunskapsbas för att finna lösningar på vår tids stora problem och utmaningar“. Att integrationen kräver grundliga kunskaper om kultur, språk och historia och att klimatkrisen bara kan tacklas i möten mellan kultur och natur är viktiga insikter.

Problemet är att tillflödet av idéer till både samverkan och lösningar på samhällsproblem kommer från den förutsättningslösa grundforskningen. I den utmaningsdrivna humaniora som premieras av regeringen finns det motkrav på problemlösning och omedelbar samhällsnytta.

Rejält höjda basanslag hade kunnat balansera upp fokuseringen på tillämpad kunskap. Det blir nu istället upp till Sveriges lärosäten att fördela den försiktiga höjningen så att propositionens skrivningar om humanioras potential kan förverkligas.